16 juni 2021

En tidning på kristen grund15 resultat för ”Ingemar Bjärneroth, Glimåkra”

Kristen tro måste vara förankrad i rättfärdigheten genom nåden och inte i tillfälliga känslosamma upplevelser, skriver Ingemar Bjärneroth.

Mötet med andra kyrkotraditioner kan göra att tron breddas och djupnar, skriver Stefan Johansson.

Varför inte erkänna den tro som redan finns i samhället?

Mer inkluderande och mindre konfrontation mindre religiöst slam och mer Jesus.

I mina funderingar fanns inte bara tankar om olika nya former, utan även den teologi som hela den evangeliska kyrkan är formad utifrån.

Varför inte förutsätta att människor vill tro på Gud!?