3342 resultat för Joel Richardson

Kommentar till Psaltaren 65:9 | Mer än två miljarder människor i alla världens länder bekänner sig som kristna och en stor del av dem deltar i detta jubel i gudstjänster på tusen språk varje vecka. Visst är det häpnadsväckande om man tänker efter?

Kommentar till Psaltaren 103:19 | Som världen ser ut måste väl den som tror att detta är sant vara antingen naiv eller både blind och döv – om nu inte Herren struntar blankt i allt? Eller så har vi helt enkelt ett för kort perspektiv: när allt kommer omkring har vi ju ännu inte facit.

Ungdomssatsningen Jesus conference i Örebro i oktober ska "inte bli ett event i mängden".

Kommentar till 1 Moseboken 28:17 | Gud kan förvisso sökas var som helst, men många av oss har ju platser som vi uppfattar som ”himlens port”. Att vara uppmärksam på sådana platser och söka upp dem kan ses som ett konkret uttryck för viljan att söka Gud.

Kommentar till 1 Moseboken 28:16 | Massor av människor hävdar att de har mött Gud, och påfallande ofta berättar de om att det har skett på platser och vid tillfällen när de minst anat det. Så: ponera att det finns en Gud – var tänker du att han skulle kunna komma till tals med dig?

Kommentar till 1 Moseboken 28:15 | Det är alltså Gud som ska fullgöra det han lovat, inte den som fått löftet. Den insikten är värd att begrunda när vi får för oss att allt hänger på oss själva.

Kommentar till 1 Moseboken 28:15 | Tänk om det är så att Guds beskydd gäller ovillkorat vart helst vi väljer att gå? Det behöver ju inte betyda att Skaparen gillar alla våra vägar, men kanske innebär det att han i sin vishet fogar samman alla våra irrvägar till en meningsfull helhet?

Kommentar till 1 Moseboken 28:13 | Nej, ensam är inte stark och människan är knappast människa utan gårdag eller morgondag. Vi bottnar bara i samhörighet – genom årens och årstidernas växlingar, släkte efter släkte, inför och i samspel med Herren, våra fäders Gud.

Kommentar till 1 Moseboken 28:12 | Det går tydligen lite upp och ner för Guds änglar, de verkar ha ärende åt båda hållen. Och tur är väl det. En envägskommunikation mellan himmel och jord vore väl outhärdlig, oavsett i vilken riktning den gick.

Kommentar till Psaltaren 107:21 | Psaltaren är Gudsfolkets psalmbok. Så vad har den för ärende? Att påminna dem som blivit hjälpta, botade och räddade av Herren att de ska tacka honom. Erfarenheten säger tyvärr att Gudsfolket behöver sådana påstötningar.