2831 resultat för ”Josefine Arenius”

Kommentar till Lukasevangeliet 11:10 | Visserligen kan väl den som varken ber, söker eller bultar snubbla över lösningar, men Skaparen tar inte ifrån oss initiativet i våra egna liv. Den som anstränger sig för att lära känna den Gud hon tillber, och söker honom helhjärtat, ska också finna honom.

Kommentar till Lukasevangeliet 11:9 | Att Gud verkar bortvänd behöver ju inte betyda att han är ointresserad eller sur. Vi formas ju olika om livet serveras som en räkmacka eller om vi får kämpa i motvind. Medan vi ber, söker och bultar lär vi oss kanske något viktigt om livet.

Kommentar till Lukasevangeliet 11:4 | Tänk att denna högst mänskliga bön om att slippa prövningar får plats mitt i denna mönsterbönernas mönsterbön! Visst känns det som en lättnad, ett erkännande av att vår mänskliga svaghet alltid ryms i bön.

Kommentar till Lukasevangeliet 11:4 | Är Gud så avigt mänsklig att han vägrar förlåta oss om inte vi förlåter varandra? Som en tjurig barnunge? Eller är det helt enkelt så att vi blockerar förmågan att ta emot förlåtelse genom att inte vara beredda att förlåta andra?

Kommentar till Lukasevangeliet 11:3 | Nyckelordet är ”oss”. Det är vi, alla vi människor, som behöver bröd. Så vad betyder det att be den här bönen intill ett fullproppat kylskåp, medveten om alla dem som ber bönen på liv och död i en bunker i Ukraina eller ett överfullt flyktingläger i Kenya?

Kommentar till Lukasevangeliet 11:2 | Hur tänker Jesus? Kan vi komma undan att engagera oss i världens orättvisor genom att be Gud göra jobbet? Nej. Ty en uppriktig bön följs alltid av frågan: vad kan jag göra för att detta ska bli verklighet? Ärlig bön förändrar bedjaren.

Kommentar till 1 Johannesbrevet 5:14 | ”Efter hans vilja” är förstås det centrala här. Är det ett problem? Det avgörs ju av om vi tror att Gud vill oss väl eller inte. Den 13-åring som inte får en hett eftertraktad moped på födelsedagen kanske inte förstår sina goda och kloka föräldrars beslut.

Kommentar till Johannesevangeliet 15:17 | Kärlek kan faktiskt befallas i den meningen att vi har förmågan att själva besluta hur vi förhåller oss till andra människor. Inom oss vet vi ju att den som alltid försöker göra andra väl ofta är mer tillfreds med livet än den som mest söker sitt eget bästa.

Kommentar till Johannesevangeliet 15:16 | Att vara utvald är att ha en tydlig uppgift. Men ingen kan bära gudomlig frukt skild från sin Upphovsman. Den som bejakar sin utvaldhet kan finna sin uppgift och tacksam vila i att Guds goda tanke med hennes liv förverkligas.

Kommentar till Johannesevangeliet 15:15 | Den som har tillgång till all information tillhör verkligen gängets innersta krets. Och tydligare än så här kan ju inte Jesus vara: den som väljer att vara hans lärjunge är hans vän och förtrogne. Sorgligt då att vi lyssnar så sällan och så ouppmärksamt.