16 september 2021

En tidning på kristen grund1053 resultat för ”Kardinal Anders Arborelius, ocd Biskop av Stockholms katolska stift”

Bland människor i våra utsatta förorter tycks längtan att få fira Jesu födelse i kyrkan vara som störst.

Jag möter ofta människor som upplever en kallelse till gemenskaper i miljöer som saknas i Svenska kyrkan, skriver Fredrik Modéus.

Det är dags att frikyrkans ledare tar sitt ansvar och gör upp med den skadliga kulturen, skriver signaturen "En av många".

Frågan är hur kyrkan ska bemöta en miljörörelse som blivit vårt samhälles sekulära religion, skriver Anders Eriksson i den debatt om Apologias webbinarium som André Casselbrant startat.

Gästledare: Med bättre kännedom om konflikten är inte Israels agerande svårt att första, skriver Anders Sjöberg.

Vifta inte undan de allvarliga konsekvenserna av pornografi, skriver Göran Fäldt.

Det är gemenskap och beroende vi behöver träna oss i – inte total självständighet, skriver Johan Tyrberg.

Människan är en Guds avbild. Den som stämmer in i den tron behöver leva i den och inte låta rädsla för framtiden styra, skriver Johan Tyrberg.

För att möjliggöra en naturvård som går bortom en alltför snäv ekonomisk hänsyn måste kyrkoordningen ändras, skriver Anders Lundberg och Per Håkansson, Visk.

Är vi nöjda med regeringens förfarande? Nej, men vi hade inga alternativ, skriver Tuve Skånberg.