504 resultat för Niclas Öjebrandt

Klyftan kring synen på Bibeln, sex och äktenskap har blivit djup, skriver Per Ewert.

Om alltför omfattande summor styrs om från andra kriser till Ukraina lämnas människor i akut nöd i andra delar av världen utan hjälp, skriver Charlotta Norrby, Erik Lysén, Mattias Brunander, och Niclas Lindgren.

Replik. Försöken att få någon att förändra, dölja eller avstå från att leva i enlighet med sin sexuella läggning har lett till ett omfattande lidande, skriver debattörerna.

Ombuden Ellen Vingren och Matilda Henriksson tar med sig slutrapporten hem till sina EFK-församlingar. De och många andra är tacksamma för arbetet som gjorts.

Volontären Joakim Månsson Bengtsson är besviken på att församlingen i Lund stänger igen härbärge för hemlösa efter vintern. Domprosten: Vi vill hitta lösningar utifrån de möjligheter vi har.

Många av Livets ords medlemmar var på plats i kyrkan i Uppsala för att hälsa sin huvudpastor välkommen tillbaka.

Som svensk pingströrelse kommer vi fortsätta att stå upp för världens utsatta. Vi hoppas regeringen vill lyssna, skriver Daniel Alm och Niclas Lindgren med flera.

Trots löften i Tidöavtalet minskar regeringen sitt stöd till det svenska civilsamhället med 16 procent, skriver Mattias Brunander, Diakonia.

Regeringen vill att mindre av biståndsbudgeten ska spenderas i Sverige och mer på plats. Därför behöver nu civilsamhället i högre grad själva stå för sådan information till allmänheten, skriver Gudrun Brunegård och Magnus Berntsson, KD.

Vi vill ha svar från regeringen varför de går emot sina egna löften, skriver Daniel Alm och Niclas Lindgren, med flera.