09 december 2021

En tidning på kristen grund307 resultat för ”Peter Westermark”

Nuvarande system har lett till ökad centralisering och gjort kyrkans demokratiska organ till en projektionsyta för sekulärpolitiska positioneringar, skriver Peter Westermark.

När kyrkan tillåts vara sig själv fullt ut är hon varken helt och hållet vänster eller höger, skriver prästen Peter Westermark.

Vi har ett demokratiskt ansvar för att värna och utveckla Svenska kyrkan, därför behöver vi samtala om skillnaden mellan kristen höger och vänster – för den är ständigt närvarande, skriver Peter Weiderud, S.

Svenska kyrkan kan vara en viktig kraft mot växande polarisering och populism och för jämlikhet och tolerans, men då kan inte SD få ett större inflytande, skriver Peter Weiderud, S.

Vi ska personligen lyssna in Guds vilja, inte kopiera och apa efter andras tjänster och metoder, skriver Peter Kujala.

Det anser tidigare föreståndaren Peter Gembäck, som också ber troende som farit illa på grund av Knutby om förlåtelse.

Det måste vara integration som är målet, i synnerhet i ett Sverige som blir alltmer segregerat, skriver Peter Kullgren.

Förslaget om obligatorisk språkförskola läggs för att hjälpa barn som annars riskerar att gå en mycket dyster framtid till mötes, skriver Peter Kullgren.

Peter Halldorf återupptäcker ett gammalt sätt att läsa böcker.

Ännu i vår tid finns det utrymme för hjältar, för verklighetens hjältar.