11 maj 2021

En tidning på kristen grund233 resultat för ”Stefan Gustavsson, direktor för Apologia – Centrum för kristen apologetik, ledarskribent Världen idag”

Vi har ett ansvar att noggrant tänka igenom hur vi bäst kommunicerar budskapet om Jesus, skriver Stefan Gustavsson.

Att använda profetia som valpropaganda och röstfiske i ett politiskt val är hädelse och missbruk av Andens gåvor, skriver Stefan Swärd.

“För de första kristna fanns bara en hel, och alltigenom helig, Skrift”, skriver Stefan Larsson i ett svar på Olof Edsinger debattartikel om lagarna i GT.

Jag känner inte någon enda kristen som inte vill “inkludera hbtq-personer i församlingen, skriver Olof Edsinger.

Olof Edsinger lyfter fram likheter och skillnader under rörelsernas framväxt i en kulturdebatt.

Det går att se den nya moderata biståndspolitiken som en naturlig följd av partiets nya och mer nationalistiska politik, skriver Per Olsson Fridh.

Det kristna samhällsengagemanget måste grundas i en bibelteologisk utgångspunkt - inte partipolitik, skriver Stefan Swärd.

Flera miljarder ser i dag Jesu död och uppståndelse som en grund för sitt liv, skriver Stefan Swärd.

Tron på Jesu återkomst ger oss framtidshopp, skriver Stefan Swärd.

Att inte erkänna det viktiga arbete som civilsamhället bedriver bara för att enstaka aktörer uppträder bedrägligt är korttänkt, skriver Lena Nyberg och Marie Pettersson Hallberg, MUCF.