Tre personer lämnar EFK:s styrelse efter ledningskrisen

Efter att tidigare ha riktat kritik mot styrelsens sätt att hantera situationen runt Daniel Norburg meddelar Fredrik Lignell, Lennarth Hambre och Linalie Newman att de lämnar styrelsen. "Vi tycker inte att krisen hanterats på ett klokt sätt", säger Fredrik Lignell, pastor i Ryttargårdskyrkan i Linköping.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Är det ledarkris inom Evangeliska frikyrkan (EFK)? Fredrik Lignell svarar tveklöst ja på den frågan.

– Det blev ett skarpt läge i ledningsarbetet där det framfördes omfattande kritik mot Daniel Norburgs ledarskap. Detta har legat på styrelsens bord sedan i november och kulminerade nu i onsdags efter ett extrainsatt styrelsemöte. Där beslutade en enig styrelse att kommunicera tydligare i denna svåra situation, säger Fredrik Lignell.

Exakt vad går kritiken mot Norburg ut på?

– Av respekt mot Daniel vill jag inte gå in på detaljer. Men kritiken har flera bottnar.

Andra personer inom EFK som Dagen pratat med säger – mot löfte om anonymitet – att Norburg på egen hand fattat beslut som inte förankrats tillräckligt brett inom församlingsrörelsen.

– Han har inte haft rätt vana att leda stora organisationer. Han kommer från ett mindre sammanhang där det varit naturligt med snabba beslut. I en folkrörelse tar saker längre tid och fler behöver vara med på tåget, säger en av Dagens källor.

Kritiken ska inte bottna i någon falangstrid inom rörelsen, menar Dagens källor.

Väljer att lämna

Som en konsekvens av den uppkomna situationen väljer Fredrik Lignell tillsammans med styrelsemedlemmarna Lennarth Hambre och Linalie Newman att hoppa av styrelsen i förtid.

– Vi har påtalat brister i månader och vi tycker att styrelsen valt fel spår gång på gång. Kritiken mot styrelsens arbetssätt handlar om vägen till beslut, hur besluten genomförs samt hur de kommuniceras. Till slut känner man att man inte kan vara en del av detta, säger Fredrik Lignell.

Vad är det ni inte kan vara en del av?

– Återigen, det är en känslig situation. Men jag har tyckt att vi ska vara tydligare mot personalen och att människor ska få vara mer delaktiga, säger han.

På EFK:s kontor i Örebro finns ett 50-tal anställda.

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar