21 september 2020

En tidning på kristen grundSearch magnifying glass

49 resultat för ”Pew Research Center”

Nu har amerikanska forskare intervjuat kvinnor för att utröna vad detta beror på.

Studien är framtagen av Pew Research Center och visar att religiösa är gladare och lyckligare än icke religiösa.

För två år sedan stod 36 procent bakom presidenten - nu uppger 63 procent att han är bra för deras intressen.

Fyra av fem svenskar ser inte kyrkoavgiften som en orsak att gå ur kyrkan. I Danmark och Finland säger nästan 90 procent att de kommer fortsätta betala.

Men svenskarna är mest kritiska – 51 procent säger att religion inte ska få större inflytande.

Svenska missionsrådet saknar konkreta åtgärder för hur Sverige ska ta tillvara på den religiösa mångfalden.

Dagen

Att demokrati är det bästa sättet att styra ett land är inte längre en självklarhet.

Ta det svaga stödet för religionsfrihet på allvar, skriver Joakim Hagerius.

Invandringspolitiken pekas ut som en orsak.

Katolikerna är snabbast och de traditionella svarta kyrkorna tar mest tid på sig. Undersökning visar att längden på predikningar skiljer sig åt avsevärt mellan olika samfund.