Dansk präst driver ut onda andar i Jesu namn

Just nu pågår en debatt i dansk media om att driva ut onda andar ur hem där det spökar. Och i centrum står den danske prästen Jörgen Jörgensen. Han har varit med om ett 50-tal fall under de senaste åren.
- Det är inget hokus pokus. Jag ber andarna lämna huset i Jesu namn, säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Åbenrå är en vanlig liten dansk stad i södra Jylland. Kyrkan står mitt i byn som byggts redan under medeltiden. I den här församlingen finns det dock en präst som gör det som de flesta av danska folkkyrkans tjänare aldrig varit med om. Jörgen Jörgensen driver ut onda andar ur hus, där människor upplever konstiga saker, att det spökar.

Det började för drygt tio år sedan då den danska televisionen visade ett program om andar, poltergeist och satanism.

- Jag blev kallad till ett hem. Det var hus nummer 15 och på den gatan fanns inget nummer 13. De som byggde huset var vidskepliga, berättar Jörgen Jörgensen.

Märkliga saker

- De nya ägarna av huset upplevde märkliga saker. Låsta dörrar öppnade sig av sig självt och tv:n stängde av sig själv, många konstiga saker hände. Vi gick genom allt detta och jag drev ut andarna och de blev hjälpta.

Han säger att det första fallet var så tydligt. Det var en helt normal arbetande familj utan några sociala problem, men som inte gick i kyrkan.

Det har blivit flera fall varje år då folk tar kontakt med församlingen för att berätta om sina problem med spöken och konstiga saker som de är rädda för.

Hur går du tillväga när du kommer till ett sådant hem?

- Jag försöker att analysera situationen. Om någon annan i familjen kan bekräfta fenomenen. Jag vill få klart för mig att det inte rör sig om psykiska problem.

- När jag är övertygad om att det är något demoniskt på gång håller jag en liten andakt i huset. Normalt läser jag ur psaltaren 91, som berättar om Guds beskydd. Sedan ber jag för människorna i huset och för deras situation, berättar Jörgen Jörgensen.

- Sedan befaller jag dem som inte ska vara i huset att lämna rummet i Jesu namn, till den plats som är förberedd för dem. Till slut gör jag korstecknet och efteråt får de ett kors att hänga på väggen.

Han betonar att korset inte är där för andarnas skull utan för att påminna om att den korsfäste har makt över alla onda andar.

Mycket respons

När Jörgen Jörgensen gick ut med information om andeutdrivning efter de uppmärksammade tv-programmen, samt deltog i samtal på internet, fick han mycket respons. Han tog också kontakt med biskopen i sitt stift och berättade vad han gör.

- Biskopen sa tack så mycket. Han tyckte att det var bra att vi hjälpte människorna och bad för dem i de svåra situationer. Biskopen har varit öppen och stöttat vårt arbete, säger Jörgensen.

Nyligen uppmärksammades andeutdrivningen i Åbenrå igen i tidningen Kristeligt Dagblad och de regionala nyhetssändningarna hakade på. Enligt Jörgensen har det blivit allt vanligare att folk pratar om spöken och andar. Speciellt bland unga, vilket märks bland konfirmanderna.

Därför anser Jörgensen att det är helt naturligt att kyrkan reagerar. Han tycker att många präster har problem att prata om andar.

- Det är vanligt att inte tro på andar. Att tro på Gud är okej och kanske att tro på den onde personifierad. Men det är lättare att prata om Gud än Djävulen. De flesta säger att rör sig om psykologiska fenomen, eller att folk hallucinerar, säger Jörgensen.

- Som folkkyrka måste vi ta det på allvar, jag tvivlar inte att andarna finns.

Fotnot: Jörgen Jörgensen är församlingspräst (sognepräst) med administrativt ansvar, vilket är en svensk motsvarighet till kyrkoherde.