Utmattning allt vanligare i kyrkan

De flesta känner någon som har blivit utmattad. Kyrkan är ingen frizon. Det kan till och med finnas faktorer som ökar risken för utmattningssyndrom just där.
Pastor Hanna Enbom slets mellan de outtalade förväntningarna och till slut sa kroppen ifrån.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!