Monica Blomberg: Vi behöver fler arenor för gemenskap

Monica Blomberg från Finspång är ny förbundsordförande för Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) efter att ha varit ställföreträdande ordförande i två år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Familj

Vad gör en förbundsordförande för RPG?

– Jag jobbar som en vanlig styrelseordförande för RPG. Och då har man också en plats i regeringens pensionärskommitté, tillsammans med förbundsordförandena för de andra pensionärsorganisationerna. Och sedan är jag ute mycket och representerar på olika ställen. Jag är med på distriktsnivå och lokalnivå, dit man kallar mig. Och så skriver jag en del.

Hur mycket tid går åt till detta?

– Jag jobbar för RPG flera dagar i veckan och ibland blir det hela dagar.

Vilka frågor brinner du för?

– I vårt namn finns gemenskap med. Och just det är en bristvara i Sverige i dag. Jag såg till exempel statistik på att män i åldern 80–84 år är den grupp som i störst utsträckning tar livet av sig. Därför anser jag att det är viktigt att vi jobbar för att människor ska känna gemenskap. Och att vi bryr oss om varandra. Jag vill se fler arenor där man kan träffas. Många har levt genom sina arbeten och har tappat den gemenskapen. När man är över 80 år är det också väldigt många av ens vänner som har dött. Att vi behöver fler arenor för gemenskap har jag framfört flera gånger i regeringens pensionärskommitté.

Men ni jobbar väl praktiskt med den här biten också?

– Där har varje medlem i RPG ett ansvar. Och det görs väldigt mycket ute på lokal nivå och man har uppsökande människor så att man inte missar någon.

– Något jag också brinner för är att man ska kunna få hjälp av samhället med till exempel boende utan att alltid bli biståndsbedömd. Det borde finnas boendeformer med bra service och trygghet dit man kan få flytta även om man är relativt frisk.

Vem är Monica Blomberg om hon får säga det själv?

– Jag är uppvuxen i Dalarna och flyttade till Östergötland för 50 år sedan när jag gifte mig med Arne och vi har två söner. Vi bor på hans släktgård, så vi har haft lantbruk. Jag har jobbat som rektor i kommunen. Och jag är medlem i missionsförsamlingen i Finspång sedan jag flyttade hit.

Debatt