Kardinal: Ingen av oss visste om SSPX-biskopens uttalanden

Kardinal Dario Castrillon Hoyos förnekar bestämt att han kände till SSPX-biskopen Richard Williamsons åsikter om Förintelsen innan SVT-intervjun sändes i januari och innan påven hävde bannlysningen av S:t Pius X:s prästbrödraskap.
Att påstå att han visste är förtal, säger han i en intervju med Süddeutsche Zeitung.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Castrillon Hoyos är kardinalen som i förra veckans "Uppdrag granskning" utpekades som den som visste men teg om Richard Williamsons intervju med SVT. I programmet som sändes den 23 september berättade biskopen i Stockholms katolska stift Anders Arborelius att Katolska biskopsämbetet i Stockholm både kände till och vidarebefordrade informationen om innehållet i programmet till Vatikanen redan i november 2008, i god tid innan programmet sändes. Man följde en rutin där alla angelägenheter av vikt vidarebefordras till Vatikanens nuntiatur i Stockholm. Nuntien bekräftade, enligt SVT, att man tagit emot material om programmet och skickat det vidare till Vatikanen.Sparar alla dokument- Det uttalandet är otillförlitligt, därför att det är falskt, säger kardinal Castrillon Hoyos till Süddeutsche Zeitung.- Att sprida den typen av information är förtal. Vi sparar alla dokument vi får i digital form. Biskop Arborelius borde säga hur, till vem och när han skickade över informationen, och om den var skriftlig eller muntlig.Vill inte spekuleraPå frågan vad påven skulle ha gjort om han haft information om intervjun svarar han:- Jag vill inte spekulera om vad påven skulle ha gjort. Jag hänvisar till vad han visste då upphävandet av ex-kommuniceringen blev offentligt. Vid den tidpunkten visste ingen av oss om biskop Williamsons uttalanden. Ingen av oss! Och ingen av oss var skyldig att veta om det!Den 80-årige kardinalen var vid tiden för SVT:s avslöjande chef för Ecclesia Dei, den kommission som var satt att föra samtal med SSPX med sikte på utbrytargruppens återförening med Katolska kyrkan. I intervjun med Süddeutsche Zeitung den 25 september säger Castrillon Hoyos att han fick reda på att biskop Williamson var en uttalad Förintelseförnekare först efter upphävandet av prästbrödraskapets ex-kommunikation.Han antyder också att Vatikanens statssekretariat kan vara boven i dramat och pekar ut kardinal Giovanni Batista Re som en av de skyldiga.- Jag skrev ett brev till honom där jag sa att om någon kände till Williamsons Förintelse-intervju, så måste det ha varit han. Han var i statssekretariatet i många år. I dag är han chef för Biskopskongregationen. Det är hans uppgift att övervaka biskoparna.Fel grunderDario Castrillon Hoyos påpekar också att påvens beslut att häva ex-kommunikationen av de fyra SSPX-biskoparna inte hade något att göra med deras åsikter.- Williamson ex-kommunicerades på grund av sin illegitima biskopsvigning, inte på grund av sina teorier, omdömen eller uttalanden om Förintelsen.

Detta har hänt1969SSPX bildas av katolske ärkebiskopen Marcel Lefebvre i protest mot Andra Vatikankonciliets reformer av Katolska kyrkan. 1976Lefebvre förklarar påven Paulus VI och Katolska kyrkans biskopar för kättare. Han fråntas rätten att utföra sitt prästämbete men struntar i förbudet.1988Prästbrödraskapet viger fyra av sina präster till biskopar mot påven Johannes Paulus II:s uttryckliga vilja. De sex biskoparna (de som förrättat vigningen och de nyvigda, bland dem Richard Williamson och SSPX nuvarande generalsuperior Bernard Fellay) ex-kommuniceras. Påven förklarar att SSPX ligger i schism med Katolska kyrkan vilket betyder bland annat att katoliker inte bör delta i deras mässor. Den tridentinska mässriten (latinsk mässrit som användes före Andra Vatikankonciliet och som SSPX håller fast vid) omgärdas med restriktioner.Samtidigt bildas Ecclesia Dei-kommissionen som får till uppgift att arbeta för att SSPX ska återvända till fullständig gemenskap med Katolska kyrkan. 2007Påven Benedikt XVI lyfter restriktionerna kring den tridentinska riten vilket tolkas som ett tecken på ett närmande till SSPX. De första läckorna kommer om att påven funderar på att lyfta ex-kommunikationen som ett led i sitt arbete för kyrkans enhet.November 2008SSPX biskopen Richard Williamson intervjuas av "Uppdrag granskning". Han bekräftar att han inte tror att "en enda jude dödades i gaskamrarna" och att han sagt detta i en predikan. Han säger också att han inte tror att nazisterna använde några gaskamrar för att döda judar under Andra världskriget.Katolska biskopsämbetet i Stockholm informeras om Uppdrag gransknings program om SSPX och intervjun med Williamson och vidarebefordrar informationen till nuntiaturen (Vatikanens ambassad) i Stockholm.21 januari 2009"Uppdrag granskning" sänds i SVT. 24 januari 2009Påven häver ex-kommuniceringen av SSPX-biskopar. Att det sker trots att en av dem avslöjats som förintelseförenekare sänder chockvågor över världen och orsakar en djup kris mellan Israel och Vatikanen.10 mars 2009I ett personligt brev till Katolska kyrkans biskopar förklarar påven att upphävandet av ex-kommunikationen av SSPX biskopar var "en inbjudan till försoning med en kyrklig grupp på avvägar" men att det hanterats felaktigt. Dels därför att man inte förklarat grunden till upphävandet tillräckligt, dels därför att man inte haft information om intervjun med Williamson. Ett misstag som kom att överskugga den egentliga innebörden av beslutet. 23 september 2009Katolske biskopen Anders Arborelius säger i "Uppdrag granskning" att man vidarebefordrat information om Williamson-intervjun till Vatikanen redan i november 2008. Uppgiften bekräftas av nuntiaturen.