Kristen folkhögskola mejlade ut diagnoser

Kaggeholms folkhögskola mejlade ut personlig information om kursdeltagares hälsa till en hel klass. Det spreds bland annat uppgifter om adhd och panikångest. Rektor Clas Newman beklagar det inträffade.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det var i början av veckan som studenterna i en klass på Pingströrelsens folkhögskola Kaggeholm fick mejl. I ett bifogat excel-ark fanns information om vilka teman studenterna valt, men också om olika personers hälsa. Det rörde sig till exempel om diagnoser som dyslexi och adhd, och om depression och panikångest.

Flera av studenterna är intervjuade i Aftonbladet där de uttrycker bestörtning över mejlet.

– Det är sjukt, riktigt sjuk. Jag har inte den diagnosen de säger att jag har, säger en kursdeltagare som vill vara anonym.

En annan student säger att diagnosen är rätt, men tror att detta kan drabba andra elever.

– Det kan inte vara så kul att få stämpeln att man är bipolär eller har panikångest inför alla andra.

”Rutinerna har inte följts”

Rektor Clas Newman beklagar det inträffade.

– Det här är väldigt tråkigt. Så här ska det inte gå till, säger han till Dagen.

Han berättar att skolans rutiner inte har följts. Kaggeholms folkhögskola har kursdeltagare som kan ha särskilda behov. För det arbetet kan folkhögskolan söka extra bidrag, och då måste skolan i ansökan uppge vilka behov som finns. Alla sådana ansökningar är dock anonymiserade och skolan upprättar inte några samlade register över vilka diagnoser studenter har.

Läs mer: Kaggeholm startar ny medieutbildning

– I det här fallet har någon form av sammanställning gjorts på dator, i strid med våra rutiner, och det har hanterats ovarsamt.

Vad kommer ni göra så att detta inte inträffar igen?

– Vi kommer att gå igenom rutinerna igen med personalen så att det inte upprepas.

Tar ni hand om eleverna efter det inträffade?

– Absolut. Vi har individuella samtal med alla som är berörda, och vi kommer att anpassa vårt stöd efter hur de upplevt situationen, säger han.

Tror ni att det kan bli ett rättsligt efterspel?

–  Det vet vi inget om. Vårt fokus nu är att ta hand om kursdeltagarna på ett så bra sätt som möjligt, och att säkerställa att det inte händer igen.

Det är Datainspektionen som har i uppdrag att övervaka hanteringen av personuppgifter. Just information om hälsa och diagnoser räknas enligt svensk lag till de allra känsligaste.

–  Uppgifter om hälsa är en särskild kategori, och huvudregeln är att det är förbjudet att behandla sådana uppgifter, säger Eva Maria Broberg, som är jurist på myndigheten.

Det kan dock finnas undantag, och därför går det i dagsläget inte att avgöra om Kaggeholms folkhögskola brutit mot lagen.

–  Det beror på omständigheter och ändamål, säger hon.

Om Datainspektion finner allvarliga fel i behandlingen av personuppgifter kan det ge konsekvenser.

–  Datainspektionen kan förelägga om att upphöra med databehandlingen och besluta om vite, säger Eva Maria Broberg.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.