Kultur

”Man kan plötsligt få en hisnande känsla när det märks att det är en helig text”

Alva Dahl, författare, språkvetare och översättare, tilldelas stipendium för hennes viktiga bidrag

Alva Dahl bidrar till ”att göra den kristna rösten hörd i dagens svenska kultur och samhälle”. Därför tilldelas hon Per Beskow-priset. Just nu är hon en av dem som arbetar med en nyöversättning av Nya testamentet.

Sverige ska få en ny bibelöversättning. 2026 ska Nya testamentet vara klart. En av de som bidrar med att hitta rätt stilistisk ton till denna är Alva Dahl, 38 år, och bosatt i Luleå. Parallellt med projektet, som initierats av Svenska bibelsällskapet, skriver hon bland annat understreckare i Svenska Dagbladet, kulturessäer i Dagen och driver egna bokförlaget Syster Enbär.

Nu har hon tilldelats Per Beskow-priset för sin förmåga att vara en ”andlig brobyggare”. Ett epitet hon själv satte på Gunnel Vallquist i samband med att hon 2021 gav ut en biografi över akademiledamoten, översättaren och den kyrkliga debattören Vallquist.

Alva Dahl gläds över priset, inte minst över den uppgift som ingår i mottagandet; att föreläsa i samband med prisceremonin.

– Det känns hedrande att jag ska få hålla ett föredrag i Sankta Eugenia kyrka i Stockholm – att få delta i den fina församlingens liv på ett litet hörn.

Just nu är hon alltså i full färd med att läsa utkast med översättningar av Uppenbarelseboken. Alva Dahls uppgift är att se till så att det blir ett bra flöde i texten, utan språkliga fel och stilistiska brister.

– En av våra principer är att låta översättningen spegla de stilistiska skillnaderna som finns mellan böckerna i Nya testamentet. Där kan vi stilister förhoppningsvis vara till hjälp.

– Sedan är det roligt att man i arbetet själv får tränga in i texterna, och även ta del av de andras kunskaper om grundtexten. Ibland kan man få en hisnande känsla när vi sitter i möte och upptäcker något i texten – när det märks att det är en helig text vi har att förhålla oss till.

Nästan samtidigt som stipendiet ska delas ut kommer även Alva Dahls nästa bok. Pennvässaren ges ut på Morfem förlag och kan beskrivas som en liten handbok med skrivstrategier.

– Det handlar om skrivande på lek och allvar, med fokus på noggrannhet, och det passar nog rätt bra in på allt jag gör, sammanfattar Alva Dahl.

---

Fakta: Alva Dahl

  • Bor i Luleå med man och barn.
  • Är språkvetare, översättare och författare som bland annat gett ut Längtans flöde (2019) och Slå rot i förvandlingen: Gunnel Vallquists liv och livshållning (2021). Deltar just nu i en ny bibelöversättning där Nya testamentet ska vara färdigt 2026.
  • Pristagare av årets Per Beskow-pris som delas ut av Artos & Norma bokförlag och är på 25 000 kronor.
  • Tidigare pristagare är Jayne Svenungsson, Joel Halldorf, Jonna Bornemark och Sofia Lilly Jönsson.
  • Prisceremonin sker den 11 maj i Sankta Eugenia kyrka i Stockholm.

---

Fler artiklar för dig