Ateisten Vilhelm Moberg ledde Anders-Petter Sjödin till Gud

KÅHÖG. Författaren Vilhelm Moberg var uttalad ateist, och den sista boken han skrev var ”Otrons artiklar”.Men för en ung Anders-Petter Sjödin blev mötet med Vilhelm Moberg avgörande för hans väg till Gud. "Det Vilhelm Moberg ständigt sökte, men aldrig fann, det hittade jag", säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!