Läs hela Livets ords bön om förlåtelse

Under söndagens gudstjänst bad Joakim Lundqvist, föreståndare för Livets ord, om förlåtelse för de sår och den smärta som församlingen kan ha åsamkat personer genom åren. "Det här är något som jag och alla som bär ledaransvar har pratat om, bett över och sökt Guds ansikte för", säger han.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Läs mer: Joakim Lundqvist: Hoppas bönen om förlåtelse når ut till dem som berörs

TV: Se hela förlåtelsepredikan på Livets ords webbtv-kanal.

Läs Joakim Lundqvists förlåtelsepredikan, ord för ord:

"Detta med noggrannhet, att se till att huset är städat, att attityder och relationer är där de ska vara - åtminstone så långt som det beror på oss - är inte bara viktigt för dig och mig som enskilda, utan också för oss som församling och rörelse.

När Gud säger att Han vill göra 'något nytt’ måste vi vända oss framåt med förväntan, men också bakåt med Gudsfruktan. Vi måste be om Guds Andes ljus och ärligt fråga oss själva och fråga Gud om det finns saker vi måste adressera angående det som har varit, innan vi med full frimodighet kan gå in i det som ska komma. Vi måste fråga oss om det, bland allt det goda Gud har gjort och allt det vackra Han har byggt, också finns fläckar som behöver tvättas rena, skador som behöver repareras och sår som behöver läkas.

Om vi ser sådant, kan vi inte vifta bort det med att 'sådant händer i alla kristna sammanhang’ eller att 'ingen är ju fullkomlig’. Vi kan inte heller gömma sådant bakom de segrar vi har upplevt, och ursäkta det med allt gott som skett. Gud måste istället, parallellt med tacksamheten och frimodigheten som vi hämtar från de styrkor Han har givit, också finna en ödmjukhet och en omvändelse hos oss i relation till de brister som vi själva är orsak till.

Det här är något som jag och vi andra som finns med i församlingens och arbetets ledning - pastorer, styrelse och andra som bär ledaransvar - har pratat om, bett över och sökt Guds ansikte för.

När vi nu står tillsammans på tröskeln till något nytt, och ser oss tillbaka, ser vi så mycket vackert, många mirakel, öppna dörrar, expansion, segrar och genombrott. Allt detta tackar vi Gud för. Men vi ser också sådant som inte fyller oss med samma glädje, sådant som inte varit frukter av Guds Ande utan av vår egen ofullkomlighet och vårt kött, och som lett till att människor på olika sätt farit illa.

Därför vill jag i dag, som övergripande representativ ledare för Livets Ords arbete, från djupet av mitt och hela församlingsledningens hjärta säga:

Om du har farit illa eller tagit skada i din kontakt med vårt arbete, genom att vi agerade fel, uttryckte oss hårt eller omoget, inte tog tid för att lyssna och förstå, eller genom att vi brast i kärlek, uppmärksamhet, ödmjukhet eller omsorg - förlåt oss.

Där vi borde ha rett ut stukade eller trasiga relationer hela vägen fram till förståelse, förlåtelse och full försoning, men inte gjorde det - förlåt oss.

Där vi, i vår iver att förmedla det budskap Gud har givit oss att predika, har uttryckt oss hårt, onyanserat eller obalanserat - förlåt oss.

Där det har funnits tystnad, distans och otillgänglighet från vår sida, och där vi brustit i öppenhet och transparens - förlåt oss.

Där vi bar en inställning gentemot andra kristna, kyrkor och samfund som var exklusiv, stolt och arrogant - förlåt oss.

Där vi inte erkände våra fel och brister, där vi inte visade brutenhet och mänsklig svaghet, där vi inte sträckte ut handen och tog försoningsinitiativ trots att vi borde ha gjort det, och där vi skulle ha sökt efter det förlorade fåret ännu mer intensivt - förlåt oss."

Läs mer: Joakim Lundqvist: Hoppas bönen om förlåtelse når ut till dem som berörs

TV: Se hela förlåtelsepredikan på Livets ords webbtv-kanal.

Lilla Erstagården