24 oktober 2021

En tidning på kristen grundTrosrörelsen

Att blunda för hederskulturen får den inte att försvinna, skriver Erik Lundström.