Frida Park: Kyrkan får ta sig till Muhammed

Runtom i Sverige sätter salafister press på andra muslimer att ansluta sig till deras tro för att bli ”riktiga muslimer”.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Ledare

Håller islam på att ta över Sverige? Enligt Säpo fanns det omkring 2 000 islamistiska våldsbejakande extremister i Sverige 2017. I en nyligen släppt rapport från Försvarshögskolan framkommer det att fundamentalistisk islam, salafism, växer i Sverige. ”Salafism har i vissa fall visat sig utgöra grogrund för våldsbejakande jihadism. Alla salafister är inte jihadister, men alla jihadister är salafister”, skriver Försvarshögskolan.

En av författarna till rapporten, terrorismforskaren Magnus Ranstorp, säger att salafistisk informationspåverkan främjar starka sociala relationer och isolationistiska tendenser. Det senare är avgörande.

Det är välkänt att segregering markant ökar risken för radikalisering.

Läs mer: Ny rapport: Salafism i Sverige starkare än tidigare
 

På flera orter, inte sällan utanförskapsområden, runt om i Sverige sätter salafister press på andra muslimer att ansluta sig till deras tro för att bli ”riktiga muslimer”.

Hur bryter man utanförskap? Genom att människor ges förutsättningar för att utbilda sig, skaffa sig jobb och genomföra sin livsresa. Integration är inte hokus pokus, det handlar om att skapa relationer – att lära känna och leva med varandra. Här kan kyrkan göra, och gör redan, stora insatser.

Det finns många kyrkor som driver arbeten som spelar en stor och viktig roll för att integrera den som kommit till Sverige.

En sådan är Skillinge missionshus i Simrishamns kommun som tillsammans med Hyllie Park folkhögskola startat svenska för invandrare. Under veckorna anordnas språkcaféer i kyrkan. Studenterna bjuds också med hem. Relationer byggs. Förra sommaren startades ett bemanningsföretag som ledde till att ett tiotal av de studerande kom ut i arbete. Per-Inge Andersson, rektor på folkhögskolan, berättar för mig att de nu har fått EU-bidrag för att kunna hjälpa ännu fler ut i arbete. En målsättning är att vara ett gott exempel på att det går att leva tillsammans.

Läs mer: Frida Park: Att lämna islam måste vara möjligt

 

En lärdom från försvarshögskolans studie är vikten av att skilja på islam som trosutövning, islamism som politisk ideologi och salafism i olika former. Även om antalet salafister ökar i samhället, präglar islam det svenska samhället? Nej, menar Dan Korn, svensk folklivsforskare och rabbin. Han skriver i en krönika i Smedjan om islams inflytande att Sverige visserligen är ett väldigt sekulärt land, men samtidigt präglat av luthersk kristendom. Han skriver att ”chansen att en annan religion kommer att sätta sin prägel på framtidens Sverige är mycket liten”. Muslimer är en del av Sverige – islam är det inte. Det är kristendom däremot, skriver Dan Korn.

Sverige har ett kristet arv. Men arv är levande materia. Kyrkan måste därför fortsätta att leva sin identitet och ta sitt uppdrag på allvar.

Genom historien ser vi hur den kristna tron har i sig kraften att förvandla människor och därmed hela civilisationer. Missionsbefallningen gäller inte bara individer utan också hela samhällen, även utanförskapsområden. Och om inte Muhammed tar sig till kyrkan. Ja, då får kyrkan ta sig till Muhammed.

Detta är en text av en av Dagens ledarskribenter och är därmed ett uttryck för tidningens linje. Dagen är partipolitiskt obunden på kristen grund.
Lilla Erstagården