Livsstil

"Kristi himmelsfärd - en sekulariserad och marginaliserad högtid"

Kristi himmelfärds dag är en kristen högtid som har firats sedan 300-talet. Men trots att högtiden har en central koppling till påsken så har den marginaliserats och sekulariserats, anser Jonas Jonson, biskop emeritus.

1 av 2
I evangelierna berättas att Jesus visade sig en sista gång för lärjungarna efter sin död och uppståndelse. Efter att ha undervisat dem och gett dem uppdraget att gå ut i världen och berätta om honom står i Markusevangeliet att han "blev upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida".
Sedan 300-talet firas Kristi himmelsfärds dag och den infinner sig alltid på en torsdag. I Sverige är dagen fortfarande en helgdag och ger därför upphov till en lämplig klämdag - ett välkommet avbrott för många svenskar under våren.

- Egentligen är det märkligt att vi fortfarande har den som helgdag, något man inte har i andra länder, säger Jonas Jonson, teologie doktor samt biskop emeritus för Strängnäs stift. Han är även författare till ett flertal böcker och psalmer.

Finalen på påskhögtiden

Som särskild dag i kyrkoåret existerar den i marginalen bland andra mindre uppmärksammade högtider. Men enligt Jonas Jonson har Kristi himmelsfärd en centralare plats än många anar.
- Man måste se den här helgen som en final på påskhögtiden. Utan Kristi himmelsfärd förlorar påsken sitt uppståndelsebudskap. Det viktiga med påsken är nämligen att Kristus återförenas med sin fader. Det säger oss att Gud fortfarande lever och verkar och talar om Kristi närvaro här och nu. Att många kan uppleva Guds närvoro är tack vare att Kristus är återförenad med Gud.
- Korset innebar en seger i kampen mot de destruktiva krafterna och för lärljungarna blir Kristi himmelsfärd det starka tecknet på att inte ens "dödens portar kunde hålla honom fången", som det står i en psalm. (Psalm 470, reds anm).
- Berättelsen om himmelsfärden säger oss att Gud har sista ordet. Han säger att han är med oss i alla dagar till tidens slut, men det kan han bara vara som förhärligad hos fadern och inte som människa.

"Ingen raketuppskjutning"

Jonas Jonson anser att man bör förstå Kristi himmelsfärd som symbolspråk som talar om Guds närvaro. Många "konstlar till" berättelsen och utgår från en äldre världsbild där himlen är en konkret och fysisk plats ovanför jorden. Ett exempel på det tycker han är att dagen ibland lite slarvigt kallas "Kristi flygaredag".
- Det blir absurt när man ibland liknar Kristi himmelsfärd vid en månfärd eller raketuppskjutning. Men poängen är inte att himlen är någon annanstans. Himlen är där Gud är, och kärleken är där Gud är. Här tror jag därför att vi måste bryta med vårt rumstänkande.
Jonas Jonson tycker att vi behöver hitta ett nytt språk för att kommunicera de bibliska berättelserna, som inkarnationen och himmelsfärden. På grund av att man inte lyckas göra innebörden i många kristna högtider begripliga för folk så har de fått mer sekulära betydelser.
- Det raljeras lite skämtsamt med den här dagen som det inte gör med andra dagar och mycket som vi säger motverkar vad den här dagen handlar om. Jag vill uppmuntra alla som predikar kring denna berättelse att göra det med omsorg.

Sammanfattningsvis om Kristi himmelsfärd:

Jesus lämnar jorden

  • Kristi himmelsfärds dag är dagen då Jesus efter återuppståndelsen lämnade jorden och fördes upp till himlen inför ögonen på elva av apostlarna.

Finalen på påsken

  • Kristi himmelsfärd blir finalen på påsken, som utan den här högtiden förlorar sitt uppståndelsebudskap. Att vi kan uppleva Guds närvoro är tack vare att Kristus är återförenad med Gud.

Folknykterhetens dag

  • Sedan 1924 har dagen stor betydelse för delar av svensk folkrörelse och uppmärksammas även som folknykterhetens dag.

Båten i sjön

  • Helgen hör för många ihop med att lägga i båten eller ta hand om sommarstället.

Kor på grönbete

  • Högtiden har också kopplats ihop med betessläppningen, eftersom det ofta var under denna högtid då man lät korna gå ut på bete igen.

Läs också Varför firar vi pingst?

Fler artiklar för dig