Nyheter

Övergreppsskandal skakar det populära Taizéklostret

Fem fall av sexuella övergrepp rapporteras nu från franska ekumeniska klostret Taizé, en vallfärdsort för många unga. “Taizé är en viktig plats för mig personligen”, skriver svenske biskopen Fredrik Modéus i en kommentar till den skandal som nu rullas upp.

Varje år besöker mellan 60 000 och 100 000 ungdomar Taizéklostret i Frankrike.

Varje år besöker mellan 60 000 och 100 000 ungdomar klostret, som blivit ikoniskt för sina sånger, sitt gudstjänstliv och sin ekumeniska prägel.

Kommuniteten startades av broder Roger Schutz år 1940 och här bor i dag över 100 bröder, både katoliker och protestanter.

Nu har sexuella övergrepp som går långt tillbaka i tiden uppdagats.

Det handlar om fem fall av övergrepp begångna mot minderåriga mellan 1950 och 1980.

Tre bröder har varit inblandade. Två av dem är döda, men den tredje finns fortfarande på Taizé.

– Det är sant att en av dem finns kvar på Taizé. Men han har inga uppgifter i dag som innebär att ta hand om ungdomar, säger broder Jasper, kommunikationsansvarig på Taizé, i ett inslag på franska statliga tv-kanalen France Info.

Fransk åklagare

Övergreppen har nu rapporterats till fransk åklagare.

"Det är med sorg och bestörtning jag tar emot uppgifterna om att sexuella övergrepp uppges ha ägt rum i Taizé", skriver i dag biskop Fredrik Modéus i en kommentar på Facebook.

Han berättar att Taizé har varit och är en viktig plats för honom personligen och att det särskilda Taizé- korset är en del av hans biskopsvapen.

"Jag tycker det är bra att Taizé har rapporterat dessa händelser till myndigheterna och att de därmed blir utredda", skriver han. "Jag ber för de drabbade, för den rättsliga processen och för gemenskapen i Taizé. Jag ber om hopp, ljus och upprättelse", avslutar biskopen.

Fader Alois, som är ledare i klostret i dag, skriver i ett pressmeddelande att rapporten som nu är aktuell är "ett led i arbetet med att klarlägga vad som skett och som redan har börjat med att man lyssnar på offren.

Våra tankar går i dag främst till offren. Vi vill lyssna på vad de har att säga och vi känner skam och en djup sorg." Fader Alois berättar att rapporten kom till först efter noggranna samtal med offren.

Kända sedan 2010

Att övergreppen rapporteras först nu beror enligt Taizé på att offren själva tidigare inte velat att övergreppen skulle bli offentliga. Övergreppen har varit kända av ledningen sedan 2010.

– Vi har länge pratat om detta i kommuniteten. Men i början sa offren: ´vi talar inte om detta offentligt´. Men vi har hela tiden trott på offren och på vad de har berättat, säger broder Jasper.

Han säger till France Info att det är utvecklingen under senare tid med större fokus på öppenhet och även på den juridiska sidan av övergrepp, som fått kommuniteten att tänka om.

Åklagare Eric Jallet i Mâcon säger att han kommer att påbörja arbetet med samtal och förhör och fastställandet av vad som har skett. Enligt vad Taizé berättat för France Info handlar inget av fallen om våldtäkt, "vilket inte förminskar offrens lidande".

"Finns där för att lyssna"

Ledningen för Taizé hoppas att beslutet att skriva en rapport om det som skett ska leda till en ny öppenhet, och att om det finns andra fall av övergrepp så ska offer våga berätta om detta.

"Vi finns där för att lyssna på dem och vi kommer också att finnas vid deras sida oavsett vilka steg de önskar att ta", säger fader Alois till France Info.

Han betonar att det bara är genom öppenhet och genom att lyssna på och stötta offer som Taizé “effektivt kan skydda alla dem som visar oss det förtroende det innebär att komma till Taizé”.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig