Nyheter

Pingstledare försöker mäkla fred i Sydsudan

Den unga nationen Sydsudan är svårt härjad av inbördeskrig. Men hoppet om en framtid för landet lever hos pingstledaren Isaiah Dau, som har en stor roll i fredsarbetet.

Biskop Isaiah Dau betonar behovet av förlåtelse för verklig fred. "Utan förlåtelse finns ingen framtid", säger han. Folket är svårt drabbat av nöd och kvinnorna på bilden väntar på att deras barn som fått mässlingen ska få vård.

Biskop Isaiah Dau, som leder pingströrelsen Sudan Pentecostal Church, har haft en viktig uppgift som fredsmäklare på högsta nivå i Sydsudan ända sedan nationens bildande.

Just nu är biskopen på besök hos den svenska samarbetspartnern PMU, Pingstmissionens utvecklingssamarbete, och hälsar varmt när Dagens reporter anländer, samtidigt som nyhetsbyrån TT just avslutar en intervju med kyrkoledaren.

Vad är det mest angelägna för Sydsudan just nu?

– Fred är det mest angelägna för vårt land. Vi har sett barn födas in i krig, barn som aldrig sett fred. Vi vill att det ska förändras, men det kräver hårt arbete och de senaste åtta åren har jag varit överlåten till det.

I det övervägande kristna landet har kyrkorna en tydlig röst i samhället, och biskop Dau har funnits med vid förhandlingsborden när olika grupper försökt nå fram till fred. Men, poängterar biskopen, fred är något som måste ske på alla nivåer i samhället.

– Kyrkan måste vara fredsbyggare på olika nivåer, bland beslutsfattare, i samhällen, stammar och familjer.

Läs mer | PMU: Bara kyrkan har folkets förtroende

Måste förlåta

De kristna kyrkorna har en viktig roll inte minst när det gäller försoning på gräsrotsnivå. Kyrkorna arbetar tillsammans i Sydsudans kyrkoråd för att ändra sinnen och attityder hos folket och inpränta vikten av att kunna förlåta, förklarar biskopen.

– Det här är en process som måste pågå från dag till dag. Förlåtelsen är inte en lätt vandring för dem som förlorat anhöriga och sina ägodelar i krig. Men det är till vårt eget goda att förlåta, annars kommer bitterheten förr eller senare att döda oss, säger biskopen allvarsmättat och påminner om en annan framträdande afrikansk kyrkoledare, Desmond Tutu, och hans engagemang för försoning.

– Utan förlåtelse finns ingen framtid. Ett bittert folk blir förstört, vi måste förlåta för framtidens skull.

Blodigt inbördeskrig

Ett fredsavtal förra året ledde till att det fem år långa inbördeskriget mer eller mindre upphörde, men än råder inte fred konstaterar biskop Dau.

– Fredsavtalet har bidragit till att tysta vapnen, men fred är mycket mer än så. Fred måste komma från hjärtat och visa sig i vad vi säger och vad vi gör, och där har vi lång väg att gå.

Svår nöd

Den humanitära situationen är förstås också mycket angelägen för biskopen. Miljontals människor lever som flyktingar inom landet eller i grannländer. Sex miljoner människor står inför akut hungersnöd, enligt PMU.

– Vi är tacksamma för vad som görs, men ansträngningarna måste öka. Även de som inte drivits på flykt har fått se landet bli förstört, de kan inte längre odla och är maktlösa.

Har du hopp för ditt lands framtid?

– Jag har både fruktan och hopp, i den ordningen. Fruktan, för det tar lång tid att hämta sig från krig och det finns alltid en fruktan för att kriget kan återupptas, jag skulle ljuga annars.

Men det kristna budskapets hopp om att det bästa ännu ligger framför oss är samtidigt starkt hos biskopen.

– Vi lever i det hoppet. Jag tror på Gud och på människors potential att förändras. Jag känner hopp varje dag när jag vaknar och lyssnar på nationalsången, säger biskopen och återger texten, som börjar som en lovprisning till Gud: ”Vi prisar och ärar dig, för din nåd mot Sydsudan, ett land av stort överflöd. Håll oss förenade i fred och harmoni."

– Jag tror att jag under mitt liv ska se den freden, och ska göra mitt bästa för att det ska ske, säger biskop Dau.

---

Sydsudan

 • Nationen Sydsudan bildades 2011, då Sudan delades i två delar.

  Inbördeskrig har präglat de båda länderna sedan årtionden och Sydsudan hör till världens fattigaste länder.

  Av landets 12,5 miljoner invånare har omkring hälften brist på mat. 1,2 miljoner barn är undernärda och 2,2 miljoner barn går inte i skolan, enligt Unicef.

  Mer än fyra miljoner av landets befolkning är flyktingar, antingen inom landet eller i något grannland, främst Uganda.

  Uppemot 400 000 personer beräknas ha dödats i det inbördeskrig som utbröt 2013.

  Ett hopp om fred har väckts efter ett avtal om maktdelning mellan regeringen och landets största rebellgrupp slöts förra året. Den utlovade samlingsregeringen har dock ännu inte kunnat bildas.

  Källor: TT, World Vision, UI.

---

David Högfeldt

David Högfeldt

David Högfeldt är nyhetsreporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig