PMU: Bara kyrkan har folkets förtroende

De kristna kyrkorna är mycket viktiga för arbetet med fred och försoning i Sydsudan, konstaterar Niclas Lindgren, direktor på PMU.
– De kan göra det som ingen annan aktör kan göra.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Flera religiösa ledare, inte minst biskop Isaiah Dau, har varit viktiga i processen fram tills bildandet av staten Sydsudan 2011 och under de svåra år som följt. Niclas Lindgren, direktor för pingströrelsens utvecklingssamarbete PMU, menar att det viktigaste kanske inte är insatserna vid förhandlingsborden, utan hur kyrkorna kan nå ut till folket. Han berättar om ett möte med biskop Dau för en månad sedan, då biskopen var inbjuden till UD till en konferens för lokala fredsarbetare.

– Han sa att kyrkan nog är den enda aktören som kan medla i alla lokala konflikter på bynivå. Alla har tilltro till kyrkan, men folk har lågt förtroende för politiker. Folket tror på kyrkan som fredsmäklare. På gräsrotsnivå är han och den typen av aktörer mycket viktiga. Kyrkorna jobbar inte bara med det strukturella, utan underifrån. De gör det som ingen annan kan göra.

Läs mer | Pingstledare försöker mäkla fred i Sydsudan

 

Bygger fredskultur

– Biskop Dau och pingströrelsen i Sydsudan har ett mycket medvetet fredsinriktat arbete, menar Niclas Lindgren.

De är en fredsaktör som både medlar i konflikten och bygger upp en fredskultur bland folket. Vi inom PMU jobbar också mycket med hur vi som kyrkobaserade nätverk kan jobba för freden tillsammans med partners som lever i en kontext av krig och konflikt, och bygga en fred som håller.

Pingst ledare
Umeåpastorn Ulf Sundkvist är glad över de närmare 650 frivilligledare från norra Sverige som i helgen möttes i Folkets hus i Umeå. Han tror att samverkan mellan församlingarna är nyckeln till framtiden. 
Foto: Thomas Österberg
Foto: Thomas Österberg
Könsdysfori
Maria Hansson är kristen och transaktivist.
Foto: Privat
Foto: Privat