01 oktober 2020

En tidning på kristen grundNyheter

KD-beslut: Skärp kraven för familjeåterförening

Skärpta försörjningskrav för familjeåterförening delar Kristdemokraterna. Men efter en het debatt sa KD:s riksting klart ja.

Många ombud deltog i debatten på rikstinget och våndades inför beslutet. De såg en konflikt mellan att KD vill värna familjen och barnen, samtidigt som partiet vill ha en stramare migrationspolitik.

Även partiledaren Ebba Busch Thor gick upp i talarstolen och talade för att skärpa försörjningskraven.

– Vi har en skyldighet att visa att vi kan fatta också svåra beslut och hantera de svåra frågorna, sa hon.

Farlig resa till Sverige

Till slut röstade rikstinget igenom förslaget med klar majoritet.

Beslutet innebär att KD ska verka för att försörjningskrav ska gälla för alla flyktingar som vill ta hit sin familj, utom föräldrar som vill ha hit sina minderåriga barn.

Det innebär att ensamkommande unga under 18 år som fått stanna i Sverige och vill ha hit sina föräldrar omfattas av försörjningskravet. Ett syfte med det förslaget är att föräldrar inte ska skicka i väg sina barn ensamma på en farlig resa till Sverige, för att senare komma efter som anhöriginvandrare.

Läs mer KD-rebellen Magnus Jacobsson tar strid mot stram migrationspolitik

Fler artiklar