KD-politiker hoppas på fler teologiska utbildningsplatser

Högskoleminister Helene Hellmark Knutsson (S) öppnar för att bland annat Johannelund kan få fler teologiska utbildningarna – den tolkningen gör Annika Eclund (KD).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vid en frågestund i riksdagen konstaterade Annika Eclund (KD) att antalet utbildningsplatser på Johannelunds teologiska högskola i Uppsala inte har förändrats sedan 2003. Samtidigt konstaterade hon att det har skett en ökad studenttillströmning och att behovet av religionsvetenskaplig kompetens har ökat i takt med att samhället har blivit allt mer mångkulturellt.

Hon frågade därefter Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, om regeringen tänker se över situationen och eventuellt skjuta till mer pengar i budgeten för att skapa fler utbildningsplatser.

"Försvinnande liten" kostnad

– Vi bygger ut på Teologiska högskolan i Stockholm med fler platser och det gör vi därför att vi bedömer att man också kan upprätthålla en hög kvalité där, svarade Helene Hellmark Knutsson och nämnde tillgången till forskarutbildade lärare som ett viktigt kriterium för fler utbildningsplatser.

Annika Eclund följde upp med att konstatera att problemet skulle kunna lösas relativt enkelt eftersom den ökade kostnaden är "försvinnande liten" i utbildningsbudgeten. Hon nämnde också att en lösning skulle vara en omfördelning av platser mellan lärosäten.

Vad är det som hindrar att det sker?

– Frågan är att man ska kunna upprätthålla den kvalitén om man också utökar antalet platser, svarade Helene Hellmark Knutsson.

Skriftlig fråga inlämnad

– Det är en fråga som är oerhört viktig för regeringen när vi fördelar de här nya platserna och vi för hela tiden en dialog, både med de statliga universiteten och högskolorna, men också med de enskilda om hur vi ska kunna möta deras behov och äskanden på allra bästa sätt. Och det är klart att vi är öppna för den dialogen under året.

Förra veckan lämnade Annika Eclund också in en skriftlig fråga till Helene Hellmark Knutsson där hon undrade vilka åtgärder ministern avser att vidta för att kunna utöka antalet platser redan till höstterminen 2018.

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar