KD säger ja till viss embryodonation

Regeringen har redan föreslagit att det inte ska behövas någon genetisk koppling mellan barn och förälder. Nu öppnar KD en dörr för embryodonation.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I februari kom regeringens proposition om "Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap" där man bland annat föreslår att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder vid assisterad befruktning tas bort.

Ebba Busch Thor meddelade på tisdagskvällen att partiet kommer att säga ja till embryodonation i vissa fall.

– Vi måste kunna hantera svåra frågor om människovärdet i en värld som inte är perfekt, säger Ebba Busch Thor.

"Bättre att doneras än kasseras"

Partiet har kommit fram till att i de fall där embryon redan finns kan det bli aktuellt med donation och i så fall till par där det konstaterats att förmåga saknas rent biologiskt för att få egna barn.

– För mig är den viktigaste utgångspunkten att värna liv. Det finns redan befruktade ägg. Det är bättre att tillåta att dessa doneras än att de kasseras.

Kristdemokraternas partiledare menar att man i första hand ska använda sig av redan existerande embryon.

–Vi har en viktig skillnad gentemot regeringens proposition. Vi betonar vikten av att undvika att tillskapa nya embryon så länge det finns redan befruktade ägg, i de fall där båda parterna är infertila. Men om man helt stänger den dörren ger vi incitament att gå runt lagstiftningen och skapa ännu fler embryon som sedan förstörs, säger Busch Thor.

"Måste värna livet"

Partiets nya ståndpunkt förklaras med att det måste till en svår avvägning där barnets rätt till sitt biologiska ursprung måste nedprioriteras till förmån för att värna livet, i det här fallet de embryon som redan i dag finns.

–  Vi måste värna livet, säger Ebba Busch Thor och konstaterar samtidigt att det sannolikt kommer att handla om mycket få fall när embryodonation kan bli aktuell.

Läs fler artiklar om Kristdemokraterna

Alla tidigare artiklar