Kyrkan och Tingsryds kommun skriver avtal om skolavslutningar i kyrkan

I Tingsryd fortsätter man ha skolavslutningar i kyrkan, men de är noga reglerade. Där har kyrkan och skolan skrivit ett gemensamt dokument som gäller skolors samlingar i kyrkor.
– Det ger trygghet till rektorerna. Men egentligen tycker jag inte att man ska behöva ha sådana här dokument, säger kyrkoherde Richard Grügiel.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det liknar andra typer av avtal i skrivningarna: under en första rubrik kommer skolan till tals, under nästa kyrkan.

Under "Skolans riktlinjer kring genomförande" kan man läsa att skolan ska vara icke-konfessionell. Därför får det inte förekomma religiösa inslag i utbildningen. "Religiösa inslag som bön, välsignelse och trosbekännelse förekommer inte", står i dokumentet. Här står också att det är rektor eller förskolechef som har ansvar för samlingars innehåll och utformning.

Under rubriken "Svenska kyrkans riktlinjer kring genomförande" (av skolans samlingar i kyrkor, red:s anm). kan man läsa att kyrkans uppdrag är att berätta om den kristna tron.

Därmed finns det, står det, en "viss konflikt" med Skolverkets riktlinjer. Samtidigt betonar avtalet att kyrkan trots denna konflikt "vill få till stånd ett gott samarbete".

Därför lovar kyrkan att bön, trosbekännelse och välsignelse inte ska förekomma vid samlingar, även om man "beklagar detta".

– Det är bara att följa ordningen. Jag tycker egentligen inte att man ska behöva sådana här dokument. Men det är bara att följa ordningarna, jag tycker att vi har hittat en bra lösning här, och det är det viktiga i slutändan så att man undviker låsningar, säger kyrkoherde Richard Grügiel till Dagen.

Läs även: Frida Park: Ingen skolavslutning utan "Den blomstertid nu kommer"

 

Det dokument som nu finns är skrivet enligt en tidigare mall, men är också uppdaterat i år.

– Det är omskrivet och lite tydligare.

– Helst skulle jag vilja att vi kunde vara lite mer frimodiga från Svenska kyrkans sida. Men nu har det gällt att hitta en form som är bra för både skolan och kyrkan.

"Kyrkan inte en stämningsfull samlingssal"

Richard Grügiel säger att kyrkan betonat i dokumentets skrivningar att man alltid ska veta att man är i en kyrka när det hålls samlingar där.

– Det är viktigt att man visar respekt för kyrkorummet.

I dokumentet står det att kyrkan "inte kan reduceras till en stämningsfull samlingssal". Kyrkan betonar att man inte kommer att städa ut något ur kyrkan innan det hålls samlingar, och att den som kommer till kyrkan ska tänka på att man inte slänger saker omkring sig hur som helst.

Får sjunga psalmer

I Tingsryd har det aldrig varit någon debatt om att slopa psalmer i samlingarna.

– Nej, det har det aldrig varit debatt om här. Jag vet att den debatten har förts på andra håll i landet. Men psalmer har vi inte haft någon diskussion om alls. De censureras inte. Vi har fastlagt att den svenska traditionen är att ha sommarpsalmer.

Läs även: Mikael Oscarsson: Skolavslutningar i kyrkan hotas igen

 

Avslutningsvis sammanfattar dokumentet de regler som kommer att gälla när skolor och kyrkor i Tingsryd ska arrangera samlingar i fem punkter.

Där står att kyrkans personal ska hälsa välkommen och att de också ska få berätta om kyrkans uppdrag och syfte. Sedan lämnar man över till skolans personal, som genomför och också är ansvariga för samlingen.

Till sist ska man utvärdera samlingarna tillsammans. Överenskommelsen gäller för skolor i Tingsryds kommun, samt de tre friskolor som finns.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar
Böneutrop
Kyrka och politik