Rekordmånga in i Svenska kyrkan

Medlemsflykten från Svenska kyrkan fortsätter. Men samtidigt gick rekordmånga svenskar med. Över 9 000 personer valde aktivt att bli en del av kyrkan under 2017.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska kyrkans årliga medlemssiffror brukar vara dyster läsning. 2016 gick nästan 90 000 människor ur kyrkan, efter ett år fyllt av hårda mediegranskningar.

Och trenden fortsätter. Enligt preliminära siffror valde över 91 000 personer att lämna kyrkan fram till november 2017. Kyrkovalet kan vara en orsak, menar Pernilla Jonsson, analyschef på Svenska kyrkan.

– Vi vet sedan tidigare att när det är kyrkovalår går fler ur kyrkan. Man blir påmind om att man är medlem och då väcks frågan om man ska vara kvar, säger Pernilla Jonsson till Dagen.

Men det finns en del frågetecken kring de övriga avhoppen. Kyrkoval och mediegranskningar räcker inte som förklaring till de kraftigt ökande avhoppen de senaste två åren, menar hon.

– Ett större antal unga män mellan 25 och 35 har lämnat kyrkan. En majoritet av dessa har inte ens uppmärksammat eller reagerat på mediegranskningarna, så det här är något nytt som kräver mer analys.

Kan det bero på att de helt enkelt inte tror på Gud?

– Så kan det vara. I en enkät som vi presenterar senare i vår framgår att 40 procent av de som lämnade kyrkan svarade att de inte tror på Gud. 18 procent sa att det inte kändes meningsfullt och en nästan lika stor andel uppgav ekonomiska skäl, säger hon.

Rekordtapp

De preliminära siffrorna för helåret presenteras i dag, men att det är ett rekordtapp råder det ingen tvekan om. Samtidigt visar statistiken också att rekordmånga svenskar valt att bli medlemmar.

Visserligen långt ifrån avhoppssiffrorna, men ändå.

Drygt 9 000 personer som är äldre än 12 år hade trätt in i kyrkan sedan början av 2017. Detta kan jämföras med drygt 8 000 året innan.

Av de som trätt in har 1 800 personer gjort det på egen begäran i samband med konfirmation – och då låtit döpa sig.

– Dessutom har vi en jätteviktig grupp som är de utlandsfödda. Det är både konvertiter och de som är kristna från hemlandet, säger Pernilla Jonsson.

Även om inte gudstjänstbesöken ökar, efterfrågas kyrkans tjänster mer nu än tidigare år. Samma trend syns i de nordiska systerkyrkorna.

– Vi ser en positiv trend i deltagandet i kyrklig verksamhet för vuxna. Vi har också fler volontärer, och många som besöker de återkommande gruppverksamheterna, säger Pernilla Jonsson.

Så varför vill människor då gå med? När de unga vuxna (under 30) fick frågan i en finländsk enkät svarade de flesta att de tycker att kyrkan värnar och hjälper de mest utsatta i samhället.

– Näst viktigast är att kyrkan värnar traditionerna i samband med stora högtider som jul och påsk.

Fler tjejer i kyrkan

Statistiken visar även att fler tjejer än killar väljer att gå med i Svenska kyrkan.

– Kvinnor är överrepresenterade i de yngre åldrarna, och 60 procent av alla konfirmander är tjejer. Studier har visat att kvinnor har en större benägenhet att tro på en högre makt än män. Så är det inte bara i Sverige, utan i västvärlden över huvud taget.

Ser ni att fler blir medlemmar i kyrkan när de blir gamla – när slutet närmar sig?

– Nej. Om man inte möter en kyrklig praktik under barndomen är det inte så troligt att man går med senare. En brittisk studie har visat att man inte ändrar beteende över livet, utan att den religiösa praktiken grundläggs tidigt i livet, säger Pernilla Jonsson.

Fakta:

Kyrkans medlemsutveckling beror dels på in- och utträden, dels på generationsväxlingen.

Sedan 1996 ansluts inte barn som föds automatiskt till Svenska kyrkan. Dessa måste döpas för att bli medlemmar.

2016 döptes 25 000 färre barn än antalet avlidna medlemmar.

Den totala medlemsminskningen var 1,7 procent.

Svenska kyrkan har omkring 6 miljoner medlemmar.

Fakta: Medlemskap i Svenska kyrkan

91

Så många tusen hade gått ur kyrkan till och med november.

Pernilla Jonsson.

Pernilla Jonsson.

Foto: Magnus Aronson /Ikon
[x]