Religiös förföljelse i Sverige uppmärksammas internationellt

Artikel av Peter Paulsson och Jacob Rudenstrand har översatts från engelska till flera olika språk, bland annat franska.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I ursprungsartikeln, som publicerades i den konservativa amerikanska tidskriften National Review, skriver Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, och Open Doors generalsekreterare i Sverige, Peter Paulsson, att Sverige har tagit emot ett "oproportionerligt stort antal flyktingar" på senare år.

"Samtidigt som det är lovvärt har det lett till många våldsamma incidenter, eftersom hatet mot religiösa minoriteter i till exempel Syrien och Irak nu har migrerat till Sverige."

Open Doors-rapport bland asylsökande

I artikeln ger de flera exempel på konvertiter som har råkat illa ut. Och de anklagar den svenska regeringen för att inte ta problematiken på allvar.

Förra året genomförde Open Doors i Sverige en undersökning bland asylsökande. Rapporten, som presenterades strax innan sommaren, visade att 123 personer hade utsatts för religiöst motiverad förföljelse i Sverige.

Nästan hälften dödshotade

Mer än hälften av alla deltagare i undersökningen, 53 procent, rapporterade samtidigt att de hade attackerats vid minst ett tillfälle på grund av sin kristna tro. Nästan hälften, 45 procent, uppgav att de hade mottagit minst ett dödshot och 6 procent rapporterade att de hade blivit utsatta för sexuella övergrepp.

 

Läs mer: Open doors: Kristna konvertiter utsätts för mest våld av asylsökande

 

"Med hänvisning till Open Doors slutsatser ställde en ledamot i Sveriges riksdag en fråga till migrationsminister Heléne Fritzon, som inte svarade på specifika hot mot kristna. Hon gav endast allmänna kommentarer om säkerhetsåtgärder som regeringen gör för flyktingar i allmänhet", skriver Jacob Rudenstrand och Peter Paulsson i National Review.

Vykortskampanj till svenska politiker

Som en uppföljning till rapporten om religiös förföljelse bland asylsökande tog Open Doors i höstas även initiativ till en vykortskampanj där privatpersoner uppmanade att skicka in organisationens färdigskrivna vykort till ledande politiker.

 

Läs mer: Open Doors startar vykortskampanj för kristna flyktingar i Sverige

 

På vykortet ställdes fyra krav, bland annat att drabbade skulle få snabbare vägar till trygghetsboenden samt att svenska myndigheter skulle få bättre information om religionens betydelse och konvertiters särskilda utsatthet.

Kampanjen summerades i och med Désirée Pethrus fråga till Heléne Fritzon i december – som Jacob Rudenstrand och Peter Paulsson hänvisar till i sin artikel. Men i en kommentar till Dagen beskriver Jacob Rudenstrand responsen från Heléne Fritzon som "egentligen ingen".

Över 6 000 vykort beställdes

Enligt Open Doors egna siffror beställdes över 6 000 vykort av nästan 200 personer. I slutändan skickades 1 377 vykort in.

Artikeln i National Review har bland annat uppmärksammats av Christian Today och Christian Post. Men artikeln har även citerats på franska samt ytterligare några språk och Jacob Rudenstrand har dessutom blivit intervjuad av holländsk press.

Lilla Erstagården