Svenska evangeliska alliansen

Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) är ett samfundsoberoende kristet nätverk och samlingsorganisation för den evangelikala rörelsen i Sverige.