17 maj 2021

En tidning på kristen grundSvenska evangeliska alliansen

Vad vi framför allt längtar efter är missionsuppdragets grundförutsättning: Jesus som enda vägen till frälsning, skriver företrädare för sex missionsorganisationer.

Den orättfärdiga manliga dominansen är en konsekvens av syndafallet, skriver Olof Edsinger.

Gapet mellan kvinnorörelsens och den bibliska världsbilden har vidgats. Som kristna kan vi inte ta över denna rörelses budskap rakt av, skriver Olof Edsinger i en debattartikel.