Sveriges kristna råd lyfter konvertiterna till FN

Inför FN:s kommande granskning av mänskliga rättigheter i Sverige vill kyrkoledarna peka på fyra problemområden, inte minst hanteringen av asylsökande konvertiter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Hur står det till med mänskliga rättigheter i Sverige? Det ska FN:s råd för mänskliga rättigheter titta närmare på nästa år, en genomlysning som sker med fyra till fem års mellanrum.

Inför deras granskning har Sveriges kristna råd (SKR), Svenska kyrkan och Samiska rådet tagit fram en rapport där de lyfter fram flera oegentligheter som de menar att FN-granskningen bör ha koll på.

Inte minst gäller det hanteringen av asylsökande konvertiter.

En prioriterad fråga

– Sveriges kyrkor har tillsammans i Sveriges kristna råd återkommande fört fram situationen för konvertiter i asylprocessen i samtal med statsministern, ansvarig minister och Migrationsverket. Detta är en prioriterad fråga där vi önskar en mer rättssäker process, säger Mikael Stjernberg, press- och kommunikationsansvarig på SKR, via ett pressmeddelande.

Han är på plats i Genève där FN-organet huserar för att lägga fram kyrkornas perspektiv, bland annat Migrationsverkets bedömningar av vem som anses vara genuint kristen. Enligt SKR:s presentation finns det risker att bedömningarna blir godtyckliga.

Svensk delegation

Den svenska delegationen, där även Ingrid Inga från Samiska rådet och Patricia Isakson från Svenska kyrkan ingår, vill också lyfta upp religionsfriheten och hatbrott mot religiösa minoriteter, särskilt muslimer och judar. Ett annat ämne som kommer upp är den tillfälliga asyllagstiftningen, främst ut ett barnperspektiv.

"Vi saknar en tydlig policy för hur den nyligen förlängda lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige stämmer överens med barns rättigheter och med principen om barnens bästa", skriver SKR i sitt pressmeddelande.

Den fjärde punkten som lyfts fram är samiska kvarlevor som fortfarande finns kvar i statens ägo, på museer och i andra samlingar. Kravet som förs fram till FN är att återlämna alla kvarlevor till samerna som får begrava dem på nytt enligt egna traditioner.

Explosionen i Beirut
Johanna Svanelind arbetar för Act Svenska kyrkan i Beirut, men är just nu i Sverige. - Den värsta chocken har börjat lägga sig, men det har varit tunga dagar, säger hon om explosionerna i staden.
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Foto: Maria Chalhoub/Svenska kyrkan
Fysiska gudstjänster
Dan Salomonsson, Sara Mellergård, Krister Liljegren.
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Foto: Natanael Gindemo & Privat
Kyrkoledarval i Equmeniakyrkan