Vi frågar deltagare: Hur har Torpkonferensen varit?

Torpkonferensen är över för 2018, vi avslutar med att fråga sju av deltagarna hur de upplevde midsommarveckan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!