Regionala träffar om ledarkrisen i Evangeliska frikyrkan

Evangeliska frikyrkan anordnar åtta regionala forumsamlingar för församlingarna med anledning av ledarkrisen i samfundet. Under Kristi himmelsfärdshelgen ska en extra kongress sedan välja ny styrelseordförande.Men val av ny samfundsledare dröjer­ till nästa år.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Från Gammelstad utanför Luleå i norr till Kristianstad i söder anordnas de så kallade forumsamlingarna inom Evangeliska frikyrkan sista veckan i april och första veckan i maj.

Bakgrunden är att EFK:s samfundsledare, missionsdirektorn Daniel Norburg, i början av mars valde att avgå efter en förtroendekris kring hans ledarskap från styrelsens sida. I anslutning till detta avgick även tre styrelseledamöter samt styrelseordförande Henrik Melkstam efter en intern schism i styrelsen kring hanteringen av krisen.

Chans att ventilera

Nu ska EFK:s drygt 300 församlingar den närmsta tiden få chans att ventilera turbulensen i ledarskapet vid samlingar där medlemmar från styrelsen och missionsledningen kommer att vara på plats.

– Det är självklart för oss att möta församlingarna efter de stora förändringar som har varit i ledarskapet. Dels vill vi säga igen att EFK:s inriktning som organisation inte förändras. Dels vill vi i den mån vi kan svara på frågor och lyssna in. Vi i styrelsen är ju valda av ombuden i församlingarna, säger Inger Lundin, vice ordförande i EFK:s styrelse.

– Under forumsamlingarna kommer det säkert också att komma upp synpunkter om nästa missionsdirektor. Hur många? Man eller kvinna? Vad är viktigt? Sedan är det styrelsens jobb att föreslå namn inför 2018.

Vilka reaktioner har ni som styrelse och ledning mött efter att Daniel Norburg lämnade som missionsdirektor?

– Visst finns det frågor och undringar, och några uttrycker att man gärna vill veta mer, men det allra mesta är omtanke och stor kärlek till EFK. Både till oss i styrelsen, missionsledningen och till dem som har slutat. Det klart att det har varit ett svårt läge. Jag är otroligt rörd över omsorg och förböner, säger Inger Lundin.

Är det något du ångrar i processen?

– Det får du fråga mig om några år. Tiden får utvisa vad som varit rätt och fel. Det är alldeles för tidigt att svara på det nu.

Har Evangeliska frikyrkan tappart fart av krisen?

– Ja, det klart vi har gjort. En del har fått stå på vänt för att det varit nödvändigt att hantera krisen. Men jag hoppas också att det ska komma något gott ur det här, att vi som rörelse kan komma samman, säger Inger Lundin.

Extra kongress

En extra kongress är nu utlyst till 24–25 maj i Parkteatern, Örebro. Extrakongressens uppgift är framför allt att välja en ny styrelseordförande samt göra fyllnadsval för de styrelseledamöter som har avgått. I dagsläget är 9 av tidigare 14 ledamöter i styrelsen kvar. Valberedning är nu igång och arbetar med att få fram nya namn.

Ny missionsdirektor 2018

– Vi letar efter en ny styrelseordförande som har erfarenhet av styrelsearbete och som kan EFK väl. Kongressen har beslutat om 14 ledamöter i styrelsen, och då jobbar vi på att få ihop det, säger Knut-Bertil Nyström, valberedningens ordförande, som har en förväntan att detta ska ordna sig.

Ny missionsdirektor och samfundsledare efter Daniel Norburg väljs först vid den ordinarie kongressen 2018. Tills dess är stabschefen Bernth-Åke Ottosson utsedd till tillförordnad missionsdirektor.

Läs mer: Enkät: Vad är viktigt för EFK efter ledarturbulensen?

Läs fler artiklar om Evangeliska frikyrkan

Alla tidigare artiklar

Regionala forumsamlingar i EFK

24 april: Göteborg Saronkyrkan

25 april: Stockholm New Life Alvik

28 april: Örnsköldsvik Elimkyrkan

29 april: Gammelstad Elimkyrkan

2 maj: Örebro Immanuels- kyrkan

2 maj: Kristianstad Östermalms- kyrkan

3 maj: Jönköping Korskyrkan

4 maj: Norrköping Korskyrkan

Debatt