Så svarade Socialdemokraterna om religiösa friskolor

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vill ni att Sverige inför ett förbud för religiösa/konfessionella friskolor?

– Undervisningen vid våra skolor ska vara fri från konfessionella inslag och det måste vi kunna säkerställa. Om det finns tveksamheter kring detta behöver vi se över om det krävs några förändringar och det görs nu på utbildningsdepartementet. 

Önskar ni någon form av åtgärder riktat mot religiösa/konfessionella friskolor? 

– Regeringen tittar just nu på frågan hur vi kan garantera att undervisningen är fri från konfessionella inslag. Exakt vad det kan mynna ut i är något som de får återkomma till och som vi ser fram emot att fortsätta diskutera. För mig som socialdemokrat är grunden att vi ska ha en jämlik skola där elever möts och där alla elever får de kunskaper de behöver och får goda förutsättningar att delta aktivt i samhället.

Finns det några problem med att vi i Sverige har religiösa/konfessionella friskolor?

– Ja, det finns flera problem som har diskuterats och som jag känner oro för. Dels handlar det om jämställdhetsproblem som aktualiserats på senare tid, men också att konfessionella friskolor i viss mån bidrar till en ökad segregation i skolsystemet. Även om det inte nödvändigtvis behöver vara på det viset. Undervisningen i skolan ska vara sekulär och baserad på vetenskaplig grund. Skolans arbete lägger grunden för att upprätthålla vårt demokratiska samhälle och ska lyfta de värden vårt samhälle vilar på. Det handlar bland annat om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. 

 

Frågorna har besvarats av Lena Hallengren, skolpolitisk talesperson

Så svarade Miljöpartiet om religiösa friskolor

Så svarade Vänsterpartiet om religiösa friskolor

Så svarade Moderaterna om religiösa friskolor

Så svarade Sverigedemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Kristdemokraterna om religiösa friskolor

Så svarade Liberalerna om religiösa friskolor

Så svarade Centerpartiet om religiösa friskolor

 

Läs artikeln: Religiösa friskolor får grönt ljus

Läs fler artiklar om Socialdemokraterna

Alla tidigare artiklar