60 resultat för Beata Wallsten

Diakonen Violet Peterson: ”Det värsta är att bli sviken, och man känner stor skuld och skam.”

Bara tre dagar före jul kom nya restriktioner - så fick kyrkornas verksamhet anpassas i jul.

Recensent Magnus Sundell: Även i spelfilmen tilldrar sig sagan “på den tiden då julen fortfarande firades till minne av Kristi födelse.

Det nya lagförslaget om juridiskt och medicinskt könsbyte är klart. Regeringen vill ändra lagen så att barn från tolv år ska kunna byta kön juridiskt i folkbokföringen.

Nunnorna på Oscars minne i Stockholm har lyckats förhindra smitta. "Vi är tacksamma för varje dag det är så här."

Hanna Wallsten: Viktigt att alla som vill läsa den också får en chans att kunna göra det.

Dagens recensent Rolf Knutsson, själv tidigare barnboksförfattare, har läst sex böcker som både kan underhålla och väcka nya tankar.

Maktkultur pekas ut som orsak till övergreppen i katolska kyrkan.

Har du tips till Kalendern? Mejla kultur@dagen.se

"Vi vill inte ta emot muslimska migranter, eftersom vi bryr oss om säkerheten för polackerna" säger regeringens taleskvinna.