1484 resultat för ”Birger Schlaug”

Birger Thureson minns midsommarfirandet på 1970-talet. "För mig var det väldigt mycket sommar."

Dagen på plats under evangelisationssatsning: "Vi är inte här för att övertala människor utan för att älska människor."

Dagens Urban Thoms: Frikyrkoattityder går igen på Gullbrannafestivalen där initiativförmåga och budskapet om hopp frodas.

Ulla och Birger Thureson närmar sig 80 år och reflekterar över jämställdhet och det långa äktenskapets största prövningar.

Elisabeth Sandlund: Kortsiktig satsning på de allra fattigaste räcker inte i röstfisket.

Svårt att få till undervisning och själavård • Pingstförsamlingarna i Karlskrona och Västerbottens Mellanbygd var utan pastor i många år • Medlemmar får kliva fram och predika

Ungerns president hänvisade till religionsfriheten, som enligt honom är helig.

Birger Thureson: De första kristna vägrade sin tids samtidskultur där våld och förtryck hörde till dagordningen.

Ensamhet är den största bidragande orsaken till psykisk ohälsa och depression bland personer från 65 år och uppåt, skriver Birger Thureson.