06 maj 2021

En tidning på kristen grund116 resultat för ”Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare Pingst FFS”

Min djupa förhoppning är att pingst i Linköping och kommuniteten ska finna vägar så att kontinuiteten får bevaras, skriver Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare Pingst FFS.

Att ta Jesu enhetsbön på allvar är att ge sig hän åt en djärv vision, skriver Sten-Gunnar Hedin, tidigare föreståndare Pingst FFS.

Pingst ska inte värja för de svåra frågorna och det som har blivit fel, skriver Daniel Alm.

Hur ivriga är vi att be om de andliga nådegåvor som gör oss till brukbara redskap i Guds hand, skriver Evert Persson.

Som församlingsrörelse har vi alltid ett behov av en miljö där man tillåts tänka nytt och som inte misskrediteras från start, skriver Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS.

Det behövs en strategi för hur unga i kyrkan ska få tag på en genuin tro och växa i lärjungaskap, skriver Johanna Bode och Frida Igefjord.

Det är dags att Kristdemokraterna byter partinamn till “Sjukvårdspartiet”, skriver Gunnar Johansson.

Var är den kristna omtanken när kristna propagerar för att kyrkor ska undantas rådande pandemilagar, skriver chefläkare Gunnar Ramstedt.

Kyrkan och hemmet behöver arbeta sida vid sida för att ge barn och ungdomar förutsättningar för ett fördjupat lärjungaskap, skriver Frida Idefjord och Johanna Bode.

Efter pandemin behöver kyrkan möta nya behov och inte bara gå tillbaka till så som det varit, skriver André Lundquist.