7973 resultat för Yvonne Maria Werner

Kommentar till Lukas 1:53| Låt oss försöka sätta in detta provocerande bibelord i sammanhang: Maria, en maktlös tonårstjej, uttrycker sig så här när hon just fått veta att hon ska föda den som ska rädda världen. I den övertygelsen blir hennes utsaga begriplig, ett uttryck för hopp mot alla odds.

Britta Bolmenäs: Löftet från ängeln Gabriel är också vårt löfte. Rakt in i din röra säger ängeln: “Var inte rädd. Du har funnit nåd inför Gud."

"Den här festivalen visar en mångfald på den frikyrkliga scenen".

Hårda kritiken ledde till strid i Ucklum, ”När Fredrik kom så raserade han det mesta av det som varit uppskattat” • Fredrik Sidenvall: “Ucklum är som ett reservat för toxic masculinity”.

Maria Ringdahl har läst "Möten vi aldrig glömmer" av Ellinor Wikman.

Fredrik Wenell: Den kulturella integrationen kräver radikalare politiska förslag.

"Kyrkan ska vara öppen för alla - kommer man utifrån och vill sjunga borde man få göra det"

Kommentar till Lukas 1:48 | Tonåringens längtan att bli sedd och berömd föddes uppenbarligen inte med sociala medier. Men bara den som likt Maria förstår att först vila i Herrens blick kan rätt hantera massornas bifallsrop. Det måste välva sig en himmel över strålkastarljuset.

Pianisten och körledaren Daniel Stenbaek fyller 50 år. Tron är densamma som när han startade gospelkören By Grace för snart 30 år sedan.

Vi som kyrka är ofta avgörande talespersoner och ett viktigt stöd i mötet med skola och myndigheter, skriver Maria Olausson.