Steriliseringskrav för transsexuella slopas

Den som genomgår ett könsbyte behöver från och med juli inte steriliseras. Det beslutade riksdagen i dag och ändrar därmed en 41 år gammal bestämmelse.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I den gamla lagen från 1972 fanns ett krav som säger att den som byter kön samtidigt också måste steriliseras.

Steriliseringskravet har på senare tid varit omdebatterat och i går diskuterades frågan i riksdagen där förslaget om lagändring har brett stöd hos de flesta riksdagsledamöter.

Bland riksdagspartierna motsatte sig Sverigedemokraterna och fyra riksdagsledamöter i Kristdemokraterna  Tuve Skånberg, Annelie Enochson, Mikael Oscarsson och Magnus Sjödahl, en lagändring.

Dessa gick därmed på tvärs med övriga partilinjen.

"Bör finnas kvar"

Tuve Skånberg underströk att han inte vill att någon ska steriliseras mot sin vilja men menade att det finns en rad skäl – bland annat medicinska – som gör att steriliseringskravet bör finnas kvar.

– Förekomsten av män som föder barn är ett mycket drastiskt steg som vi tycker att det saknas goda skäl att genomföra, sa han i riksdagsdebatten.

Men nästan samtliga medlemmar i socialutskottet menar att det är angeläget att kravet tas bort på grund av internationella konventioner och andra överenskommelser om mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig att följa.