Vilken roll tycker du att Equmeniakyrkan­ ska spela i samhället?

På plats under Equmeniakyrkans årskonferens i Vårgårda frågar Dagen fem personer: Vilken roll tycker du Equmeniakyrkan ska spela i samhället?

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

95846.jpgOskar Münter, 23 år, Horla utanför Vårgårda

Jag tycker att vi som kyrka kan vara med i vardagen, som att erbjuda samtalsgrupper och mötesplatser. Kommunen gör ju väldigt mycket bra lokalt, men kyrkan kan göra minst lika mycket. I vår församling arbetar vi mycket med att sänka trösklarna utan att tumma på budskapet. Babysången är ett exempel på det, där samlas föräldrar från många byar för att sjunga enkla sånger och fika. Många av dem är inte med i kyrkan.

 

95845.jpgMaria Johansson, 51 år, Höör

Det klart att vi ska finnas med och synas i samhället, och höras i samhällsfrågor. Det tycker jag också att vi gör. Lokalt tycker jag att vi ska vara en samhällsbyggare. Vår församling har engagerat sig mycket i flyktingarbete, att vara en röst som hörs och att betjäna människor.

 

95839.jpgDan Svanell, 60 år, Stockholm

Jag tycker att Equmeniakyrkan ska vara en kyrka mitt i samhället där man erbjuder människor en plats att möta budskapet om Jesus. Kyrkan ska också vara intresserad av frågor utanför dess väggar i lokalsamhället, i Sverige och i världen. Jag tycker att kyrkan ska engagera sig brett, men man får inte glömma det centrala, budskapet om Jesus.

 

95844.jpgLouise Falk Gustafsson, 33 år, Vårgårda

Jag tänker att Equmeniakyrkan både nationellt och lokalt kan ta stor plats. Det handlar mycket om hur man ser på sig själv, vilken identitet man har och att man vågar. Jag tycker att det hänt något den senaste tiden, det känns som det är möjligt att nå ut lättare och man välkomnas mer.

 

95840.jpgDavid Wedegård, 33 år, Järfälla

Vi ska vara ett vittnesbörd om att ett annat liv är möjligt. Det kan handla om att visa på hur människor lever utan att styras av ett kapitalistiskt begär, att ta emot flyktingar, och det kan handla om hur vi visar kärlek gentemot varandra.

Sedan kanske vi kan bli bättre på andra områden, som att visa att man inte behöver jaga efter samma saker som alla andra.