Adaktusson vill inte tillåta homoadoptioner

Kristdemokraternas partistyrelse säger ja till homoadoptioner. Men alla är inte positiva. -Jag är en av dem som har reserverat sig mot beslutet, bekräftar Lars Adaktusson för Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

2003 fick homosexuella par rätt att adoptera. Kristdemokraterna röstade nej till lagändringen – med argumentet att barn behöver både en mamma och en pappa.

- I vårt partiprogram står det att det vid adoptioner ska eftersträvas att barnet får en ny mamma och pappa som ersättning för de biologiska föräldrarna. Och jag tycker inte att det finns någon anledning att ändra på det, säger Lars Adaktusson.

Hans partiordförande, Ebba Busch Thor, är av en annan åsikt. I samband med Pride-veckan i Stockholm för några veckor sedan förklarade hon att hennes personliga åsikt är att homosexuella ska ha rätt att adoptera. Och strax därefter förklarade partiets andre vice partiordförande, Emma Henriksson, att partistyrelsen hade svängt.

- Vi har i partistyrelsen föreslagit att vi ska ändra partiets hållning i den här frågan, även om det ännu inte är offentliggjort, sa hon till Dagen.

Lars Adaktusson gillar inte utvecklingen:

- För egen del har jag landat i att det som har gällt i flera år även bör gälla framöver. Dessutom stämmer det här väl överens med hur kristdemokratiska partier i andra länder resonerar.

Europaparlamentarikern menar att adoptionsfrågan varken handlar om rättvisa eller om jämlikhet:

- Ingen vuxen har rätt till barn, men varje barn har rätt till sina föräldrar. Vid adoptioner gäller i dag att den vuxna inte bör vara äldre än 42 år, det handlar inte heller om diskriminering.

Även Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU), som har en plats i partistyrelsen, säger nej till att samkönade par ska kunna prövas som adoptivföräldrar.

- Egentligen är det här en ickefråga eftersom det i princip inte finns några ursprungsländer som accepterar homosexuella adoptionspar. Men principiellt är det ändå viktigt eftersom vi anser att barnets behov alltid ska vara överordnat. Av samma skäl är vi också negativa till att ensamstående ska få adoptera, säger KDU:s ordförande Sara Skyttedal till Dagen.

Enligt Ekot i Sveriges Radio har även Andreas Carlson, gruppledare i riksdagen, reserverat sig mot partistyrelsens beslut. Detta är något som förvånar Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.

- Det är anmärkningsvärt att hon (Ebba Busch Thor) får mothugg av just dem (Andreas Carlson och Lars Adaktusson). De tillhör hennes normalt sett hennes stödtrupper. Hon har handplockat Andreas Carlson till jobbet som gruppledare i riksdagen, en post som är väldigt viktig för henne eftersom hon inte sitter i riksdagen själv, säger han.

Frågan avgörs på partiets riksting i Västerås i oktober.

- Jag har reserverat mig mot partistyrelsens beslut. Nu är det ombuden som äger frågan, säger Lars Adaktusson till Dagen.

Fakta:

Kristdemokraterna om adoptioner (från partiprogrammet):

"Ingen vuxen har rätt till barn, men varje barn har rätt till sina föräldrar. Det är Kristdemokraternas utgångspunkt i adoptionsfrågan. Fokus i alla adoptionsärenden ska vara barnets bästa. En adoption är oåterkallelig och fordrar att även andra lämpliga insatser noggrant har övervägts. Då barn förlorat sina biologiska föräldrar tycker vi att man ska försöka ge barnet en situation som är så lik den som barnet har förlorat som möjligt, alltså en mamma och en pappa."