Ledare

Demokratin vandaliseras återigen av pro-palestinaaktivister

Kommentar: I tider när vi behöver broar reser den här typen av beteenden murar

Kristdemokraternas partiledare Ebba Buschs möte med väljare och Göteborgare blev under tisdagskvällen flera gånger avbrutet och stämningen blev hotfull. Detta då deltagarna i en pro-palestinsk demonstration tagit sig in i lokalen och skanderat slagord, stört till den grad att de till slut blev bortförda av poliser. Detta är ingen engångshändelse. Statsminister Ulf Kristersson (M) har flera gånger fått se publika möten saboterade på ett likartat sätt. I samtliga fall har det varit pro-palestinska aktivister som varit aktiva.

Givetvis är rättigheten att demonstrera och föra fram sina synpunkter en grundmurad rättighet, och ska så vara. Detta är dock något annat. Den trend som nu sprids genom palestinaaktivisternas ageranden är inget annat än sabotage och ett underminerande av det viktiga mötet mellan väljare och folkvalda. Det är fundamentalt fel när nazister stör och hotar centerledare som talar i Almedalen. Lika fel är det när pro-palestinademonstranter förstör för Kristdemokratiska eller Moderata partiledare.

Agerandet sprider misstro - inte minst mot demonstranterna och deras sak. I tider när vi behöver broar reser den här typen av vandalism murar. Visst kommer demokratin överleva ett stört möte, men i förlängningen kan saboterandet komma att skada själva åsamka en djupare skada, om det resulterar i att möten mellan väljare och folkvalda blir färre eller mer slutna.

Fler artiklar för dig