Debatt

Hur kan vi tillåta barn vara beställningsvaror?

SURROGATMÖDRASKAP. Barnindustrin finns här mitt ibland oss, trots ett nationellt förbud, skriver Sarah Kullgren, Kristdemokratiska kvinnoförbundet.

SVT:s program Dokument inifrån, Vi ska ha barn, pekar på det vi varit övertygade om hela tiden: Surrogatmödraskap är en form av människohandel som sätter både kvinnors och barns rättigheter på spel. I programserien framgår något som är svårt att ta till sig: att barn beställs via en knapptryckning på nätet och en kvinna långt bort från det egna hemmet sedan sköter graviditet och förlossning övervakad av ett företag, eller kanske mer i enlighet med vad det i praktiken är – en ”barnfabrik.”

Trots att surrogatmoderskap är förbjudet i Sverige går det alltså utmärkt att beställa hem ett barn via den egna datorn. Tv-programmet väckte med rätta starka reaktioner. Tyvärr lyser det offentliga samtalet ofta med sin frånvaro om det faktum att industrin finns här mitt ibland oss, trots ett nationellt förbud.

I april förra året undertecknade vårt förbund ett upprop mot den globala surrogatindustrin. Totalt 30 representanter från bland annat kvinnoorganisationer och förbund krävde att Sverige ska införa ett förbud mot internationella surrogatarrangemang. Men också att företag som förmedlar eller marknadsför surrogatarrangemang inte ska få verka i Sverige då deras verksamhet strider mot kvinnors och barns rättigheter och svensk lagstiftning. Vi krävde att riksdag och regering vidtar åtgärder som motverkar att svenska medborgare utnyttjar utsatta kvinnor i fattiga länder.

Surrogatmoderskap innebär per definition att kvinnan samtidigt avtalar bort rätten till sin egen kropp. Handlar det om beställda graviditeter där surrogatindustrin är inblandad så har kvinnan tveklöst även avtalat bort rätten att göra abort. Surrogatmoderskap är även ett brott mot barnkonventionen som understryker barnets rätt till sitt ursprung och rätten att så långt som det är möjligt växa upp och fostras av sina föräldrar.

Surrogatmoderskap är även ett brott mot barnkonventionen som understryker barnets rätt till sitt ursprung och rätten att så långt som det är möjligt växa upp och fostras av sina föräldrar.

—  Sarah Kullgren

2016 konstaterade en statlig utredning att surrogatmödraskap inte är förenligt med mänskliga rättigheter samt att riskerna för att kvinnor och barn ska fara illa är stora. Oavsett typen av surrogatmödraskap – altruistisk eller ej – innebär det en acceptans av exploatering av kvinnokroppen med en rad risker för både kvinnan och barnet.

Precis som Dagens ledarskribent Steven Crosson skriver i sin ledare Är inte livet heligare än så? har barn i vårt samhälle numera börjat ses som en rättighet, en vara. Något som alla har ”rätt” att ”skaffa sig”. Surrogatindustrin underblåser en människosyn där, som Crosson skriver, ”barn degraderas från en välsignelse till en produkt; en kultur där förmenta individuella rättigheter tar företräde framför mänsklig anständighet”.

Visst kan man förstå människors längtan efter barn, men är det verkligen den här vägen vårt samhälle vill slå in på, en väg där den enskildes ”rätt till barn” tillåts gå ut över små oskyldiga barns rättigheter och – ofta – fattiga, utsatta kvinnors rättigheter?

Det är dags att ta frågan på allra största allvar och förbjuda den globala barnindustrin även i Sverige.

Fler artiklar för dig