Bokrecension: Gode Gud välsigna maten, amen

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Kultur

Lina Mattebo (red), Åsa Molin, Joel Halldorf, John Sjögren med flera.

"Gode Gud välsigna maten, amen"

(Libris)

Hur och vad vi äter är en ständigt aktuell fråga. Det räcker med att fråga om kollegans lunchlåda, scrolla genom sitt Instagramflöde eller bläddra i en kvällstidning för att se; ätande handlar om mer än kroppslig näring. Det aktualiserar frågor kring social och ekonomisk status, relationen till sig själv och andra, hälsa och hållbarhet. Enligt Ungdomsbarometern (2018) rankas mat som en av de viktigaste identitetsmarkörerna. Runt matbordet samlas vi med frågor om vilka vi är och vilka vi vill vara.

I boken "Gode Gud välsigna maten, amen" utforskas vilken roll bordsbönen har mitt i allt detta. Texter av Åsa Molin, Joel Halldorf, Lina Mattebo med flera, begrundar hur bordsbön påverkar vår vardag och självbild, hur tacksamhet kan växa genom dagliga rutiner. Hur en bön innan maten kan påminna om vårt beroende av varandra och av Gud.

Texterna berör en mängd perspektiv på bordsbön med ett genomgående fokus på måltidsgemenskap i olika former. Samtidigt äter och lever allt fler människor ensamma. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) består 39 procent av Sveriges hushåll av ensamhushåll. Hur påverkar det synen på måltidsgemenskap och bordsbön? En reflektion kring detta skulle tillföra en aktuell och viktig vinkel.

Utöver fördjupande texter innehåller boken över 60 böner och förslag på hur goda samtal kan skapas runt matbordet, bordslekar och festtips. Formatet är på så sätt både lekfullt och tankeväckande. Läsaren bjuds in att prova nya sätt att förhålla sig till måltidsbön, genom reflektion såväl som handling.

"Gode Gud välsigna maten, amen." Titeln påminner om alla gånger jag hastigt rabblat orden för att få börja äta snabbast möjligt. Den här boken inspirerar till att låta orden få mening, inte bara för matrasten utan för hela livet.

Lovisa Alehagen

"Gode Gud välsigna maten, amen", Lina Mattebo (red) och ett flertal andra skribenter.

Foto: Pressbild
[x]
Debatt