Kyrkor vädjar: Stoppa resorna till Afghanistan

Svenska kyrkan och Svenska alliansmissionen höjer­ nu rösten. ”Det finns inga säkra områden i Afghan­istan”. ”Detta är inte rimligt.”

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det börjar byggas upp en kraftfull opinion för att stoppa utvisningar till Afghanistan. Situationen i landet är allvarligt, där talibanerna är på frammarsch och en rad terrordåd gjort läget än mer instabilt. Tyskland anser att situationen är så allvarlig att de ställt in planerade utvisningar.

Sverige borde göra likadant, menar nu många aktörer, och en av de namnkunnigaste är Liberalernas partiledare Jan Björklund.

Kräver stopp av utvisningar

Svenska kyrkan har tillsammans med Rädda barnen gjort ett uttalande, i hopp om att utvisningarna ska stoppas.

– Migrationsverket och Sveriges regering hävdar att det är möjligt att utvisa människor till Afghanistan. Säkerhetsläget i landet har dock försämrats och utsikterna för att en förbättring skulle ske är obefintliga, skriver de.

– Många experter anser att det i dag inte finns några säkra områden i Afghanistan. Den del av Afghanistan som Sverige hävdar är den säkraste, Kabul, har under den senaste tiden drabbats av flera allvarliga terrorattacker. Det är också det område i landet där flest civila dödsoffer skördas.

Svenska kyrkan hoppas nu att det görs en ny analys av säkerhetsläget, och att afghaners skyddsskäl tas till vara. De lyfter också fram att många av dem som ska utvisas är unga.

– Situation är allvarlig för alla människor i Afghanistan, men speciellt utsatta är barn och unga personer utan nätverk.

Allvarlig situation

Även Svenska alliansmissionen vädjar om ett utvisningsstopp, och har kommit med ett skriftligt uttalande, som görs i samarbete med samfundets ungdomsförbund.

– Den otrygga situationen för unga flyktingar och hela flyktingfamiljer i Sverige är mycket allvarlig. Och trots att situationen i Afghanistan förvärras, fortsätter Sverige att fatta beslut om att utvisa asylsökande hit. Detta är inte rimligt! Det är dessutom helt emot de värden som Sverige värnat och stått upp för under lång tid, lyder Svenska Alliansmissionens uttalande.

Debatt