27 november 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Katolske kardinalen John Henry Newman helgonförklaras

Under söndagen helgonförklaras Newman tillsammans med fyra kvinnor. Newman byggde broar mellan Anglikanska kyrkan och Katolska kyrkan och ledde den inflytelserika Oxfordrörelsen. Här i Sverige har Newmaninstitutet fått namn efter teologen och kardinalen.

1 av 4

"En av 1800-talets mest respekterade teologer", skriver nyhetsbyrån Religion News Service (RNS) om kardinalen och från och med i dag helgonet John Henry Newman. Newman helgonförklaras i dag tillsammans med fyra kvinnor: Dulce Lopes Pontes, Giuseppina Vannini, Maria Teresa Chiramel Mankidiyan, och Margarita Bays.

John Henry Newman föddes 1801 i London och dog 1890 i Edgbaston, Birmingham. Newman var från början anglikansk präst, men konverterade 1845 till katolska kyrkan. År 1879 utnämndes han till kardinal av påve Leo XIII. Det är i stora delar Newmans tänkande som har legat till grund för de debatter som präglade Andra Vatikankonciliet, skriver RNS. Särskilt gäller detta frågorna om lekmannaengagemang i kyrkan och ekumenisk dialog.

Betonade ´Guds röst inom oss´

Newmans tänkande är aktuellt även i dag, betonar Jacko Valero, som drivit frågan om Newmans kanonisering länge.

"Newman har något att säga människor som ser sig själva som mycket konservativa, och människor som ser sig som mycket progressiva. Han har något att säga alla dessa människor. Han för dem närmare Gud och närmare varandra", säger Valero till RNS. Jacko Valero berättar att Newman satte vänskap mellan människor högt, och i ett känt citat säger han att samvetet - ´Guds röst inom oss`- kan vara en viktigare röst än påvens röst.

John Henry Newman grundade en kommunitet av präster tillhörande oratorianernas kongregation i Birmingham. Han blev också ledare för Oxfordrörelsen, som blev en inflytelserik rörelse inom katolska kyrkan. Så här beskriver Anders Ekenberg Oxfordrörelsen i den katolska tidningen Signum (nr 6, 1983):

Återvände till källorna

"Utan denna rörelse skulle den ekumeniska bilden i dag inte ha tett sig som den gör. Rörelsen kunde gripa tillbaka på en äldre högkyrklig, katolicismen närstående tradition inom den engelska kyrkan. Till skillnad från inom lutherdomen hade en sådan ”katolsk” riktning fortlevt tvärs igenom den engelska reformationen. Men Oxfordrörelsen präglades också starkt av 1800-talets problematik. Den föddes i romantikens tidsålder. Ett av de mest fruktbärande utslagen av detta är det återvändande ”till källorna”, till den odelade fornkyrkan och dess tro och tänkande, som gav upphov till studier och översättning av kyrkofäderna i en omfattning som söker sin like. Det kom också till uttryck i filosofiskt tänkande och inte minst i den poesi, som är ett ofta förbisett uttryck för rörelsens andliga karaktär."

Läs även: Här är Sveriges helgon genom historien

John Henry Newman har skrivit 40 böcker och över 20 000 brev. Den mest kända boken är den självbiografiska "Apologia pro vita sua" (1864). Här i Sverige har den privata katolska högskolan Newmaninstitutet i Uppsala fått namn efter Newman. Institutet grundades 2001 av jesuitorden.

Kanoniseras under Amazonas-möte

I dag blir Newman det första helgonet på 600 år från England som inte var martyr, skriver RNS. Kanoniseringsprocessen påbörjades 1958, och 1991 utnämndes Newman till venerabilis, "vördnadsvärd". Newman kanoniseras under den synod - biskopsmöte- om Amazonas som just nu pågår i Vatikanen, och tillsammans med Newman helgonförklaras de fyra kvinnorna från Italien, Indien, Brasilien och Schweiz.

Läs även Moder Teresa helgonförklaras 19 år efter sin död

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar