21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Baptistledare i USA manar till hemmöten hela 2020

Ledaren för Southern Baptist Convention, J.D. Greear, uppmanar sina församlingsmedlemmar att fortsätta mötas i hemmen i stället för att komma till kyrkan. Och det ska gälla hela 2020.

Att inte utsätta sig själv eller andra för smitta och därför inte gå till kyrkan är bästa sättet att älska sin nästa och fortsätta vara kyrka, menar J.D. Greear.

Inför hösten uppmanar därför J.D. Greear församlingsborna i sin egen hemförsamling The Summit Church i Durham, North Carolina, att delta i digitala möten, men att också mötas i mindre grupper i hemmen, så länge som coronapandemin pågår.

- Vår kyrka har tolkat de riktlinjer som kommit från staten så att det bästa sättet att skydda våra församlingsmedlemmar och allmänheten är de rekommendationer vi har utfärdat nu. På det sättet skyddar vi vår nästa och blir goda föredömen i samhället, säger J.D. Greear, som också leder Southern Baptist Convention, det största protestantiska samfundet i USA.

Ny normalitet

- Jesus uppmanade oss att älska vår nästa som oss själva, och att göra alla människor till ärjungar. Det kan och vill vi fortsätta att göra genom det liv vi lever i samhället dag till dag, även om vi bara träffas i mindre grupper i hemmen och använder oss av online-resurser. På det sättet kan vi fortsätta tjäna andra, göra människor till lärjungar och visa på Jesu kärlek under pandemin.

J. D. Greear säger till Christian Post att kyrkan har funderat över vad det innebär att "gå tillbaka till det normala" och att man tänkt om när det gäller vad det "normala" är. I stället för att vänta på att den gamla normaliteten kommer tillbaka, gäller det nu att vara kyrka i en ny realitet.

- Det betyder inte att vi inte saknar församlingens stora möten för tillbedjan och lärjungaskap, och vi hoppas att vi kan återuppta dessa. Men vi ser också en möjlighet i att sända våra församlingsmedlemmar till mindre möten i hemmen och till att växa som lärjungar och skapa lärjungar i mötet med grannar och i närsamhället.

- Summit Church är inte ´stängd´, eftersom kyrkan finns överallt där dess medlemmar lever.

Ger möjligheter att växa

J. D. Greear betonar att han tror att det finns stora möjligheter för kyrkan att växa och att utvecklas mitt i den coronakris som nu skakar världen.

På Summit Churchs hemsida finns uppdaterad information om vad det är som gäller för baptistförsamlingen framöver. Inga möten ska hållas på kyrkans "campus". Församlingsmedlemmarna uppmanas i stället att själva skapa mindre grupper i hemmen.

Där kan man antingen se på nätsända gudstjänster tillsammans, till exempel utomhus, eller skapa bibelstudiegrupper och läsecirklar. Kyrkan utlovar också utökade resurser för individuell vägledning under hösten. På nätet finns gudstjänster tillgängliga, liksom material inför andakter att hålla hemma.

Läs mer Mike Pence på politiskt väckelsemöte i megakyrka

Läs mer Pastorer och präster bland pandemins dödsoffer i USA

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar