06 maj 2021

En tidning på kristen grund395 resultat för ”Johanna Byman, ordförande Människovärde och legitimerad sjuksköterska”

Ingen ska tvingas förkasta respekten för det mänskliga livet för att kunna arbeta som barnmorska, skriver Johanna Byman, Cecilia K Björfjell och Brita Storlund.

Att epitetet kvinnohatare klistras på alla abortkritiker bidrar inte till en konstruktiv och respektfull debatt, skriver Johanna Byman, Cecilia K Björfjell och Brita Storlund.

Johanna Svensson har läst Lena Junholms "Det är på riktigt".

Johanna Svensson har läst Lina Nielsens “En storasysters hemligheter”.

Det behövs en strategi för hur unga i kyrkan ska få tag på en genuin tro och växa i lärjungaskap, skriver Johanna Bode och Frida Igefjord.

Kyrkan och hemmet behöver arbeta sida vid sida för att ge barn och ungdomar förutsättningar för ett fördjupat lärjungaskap, skriver Frida Idefjord och Johanna Bode.

Trots att främst fattiga människor drabbas av klimatkrisen har de bidragit minst till den, skriver Micael Grenholm och Johannes Widlund.

Det är hotet från Iran som varit utlösande för en ny tids fredsprocess i Mellanöstern, skriver Gunnar Hökmark.

Vi måste kämpa på tillsammans för stärkta rättigheter enligt FN:s funktionsrättskonvention, skriver Elisabeth Wallenius.

Vi behöver söka en livsstil där vi lägger ner de mänskliga vapnen och på nytt börjar gestalta Kristus mitt i denna värld, skriver Bo Nyberg.