Historik

Det första numret av den kristna dagstidningen Dagen utkom den 1 november 1945. Bakom projektet stod Lewi Pethrus, pastorn som under decennier var pingströrelsens mest omtalade profil i Sverige. Han var även tidningens chefredaktör från starten 1945 fram till sin död 1974.

Tidningen startades som en motkraft till sekulariseringen och Lewi Pethrus ansåg att det behövdes en radikal kristen tidning som "ett salt i förruttnelsen". Under lång tid var Dagen en sexdagarstidning men 1965 slopades måndagsnumret, ett offer för att rädda tidningen från nedläggning. Hösten 1968 moderniserades tidningen kraftigt och fick bland annat det nuvarande tabloidformatet.

Från 1974 har Dagen haft statligt presstöd, vilket varit av avgörande betydelse för tidningens ekonomi.

När Lewi Pethrus avled hösten 1974 efterträddes han som chefredaktör av Olof Djurfeldt, som tjänstgjorde fram till 1996 och som under åren 1985–1991 hade Arne Winerdal vid sin sida.

Från 1947 till 1977 låg redaktionen på Surbrunnsgatan i centrala Stockholm. 1977 flyttade man till Stora Essingen och det egna Dagenhuset som just stod färdigbyggt. Där rymdes flera andra medieverksamheter inom pingströrelsen, under koncernnamnet Dagengruppen AB: bland annat Ibra Radio, TV-Inter och bok- och musikförlag. Där fanns även bankverksamheten Samspar och huvudkontoret för rörelsens kurortsanläggning Mösseberg.

Den 24 augusti 1993 fick Dagen en ny redaktionell och publicistisk kostym. Bakom konceptet fanns en arbetsgrupp med tidningsmakaren Bertil Torekull i spetsen.

1998 anställdes Daniel Grahn som ny chefredaktör, och den 30 mars 1999 bytte tidningen namn till Nya Dagen i samband med en sammanslagning med veckomagasinet Petrus. En stor förändring gällde ägandet, som breddades kraftigt. Vid sidan av pingströrelsens Dagengruppen AB tillkom den norska mediegruppen Vårt Land (nu Mentor Medier) samt frikyrkosamfunden Evangeliska frikyrkan och Svenska alliansmissionen. Vid sidan av dem fanns fortfarande cirka 500 enskilda aktieägare, församlingar och företag med smärre innehav. 

Även tidningens innehåll förändrades utifrån sammanslagningen. Med nyckelord som bredd, engagemang, trovärdighet och användbarhet tog tidningen ett nytt avstamp för att bli en kristen medieröst i samhället. Namnet Petrus behölls i en ny månadsbilaga till Dagen, med fokus på bland annat teologisk fördjupning. Det redaktionella materialet lanserades på internet.  

Åren efter 1999 kännetecknades av kraftig expansion. Flera redaktionella avdelningar tillkom.

Under hösten 2002 övertog Nya Dagen utgivningen av tidningen Svenska Journalen på uppdrag av Läkarmissionen. Svenska Journalen återgick till Läkarmissionen sommaren 2010.

I september 2003 lämnade Dagen Stora Essingen och flyttade till nya lokaler vid Telefonplan i Hägersten i södra Stockholm.

I april 2004 återgick tidningen till att heta Dagen och fick samtidigt ytterligare en redaktionell ansiktslyftning som innebar en ljusare, fräschare och mer lättläst produkt med möjligheter till fyrfärg på samtliga sidor.

Den 8 april 2004 utkom det första numret av ungdomsmagasinet Gyro med ambitionen att vara "en verktygslåda för unga på väg ut i livet". Tre år senare fusionerades tidningen med Svenska alliansmissionens ungdomstidning Ung tro och fick ett nytt namn, Ikon1931. Ikon1931 lades ner 2013.

Den 1 juni 2004 köptes tidningen Trons Värld, som gavs ut var 14:e dag. Trons Värld lades ner vid årsskiftet 2008/2009.

Våren 2007 lämnade Daniel Grahn chefredaktörsstolen till Elisabeth Sandlund.

Den 1 januari 2008 inträffade återigen en ägarförändring när bland annat Dagen och bokförlaget Libris sammanfördes i den nybildade koncernen Swedmedia. Till ägarskaran fogades därmed även Svenska baptistsamfundet.

Hösten 2010 återkom Daniel Grahn, nu i rollen som publisher, det vill säga såväl vd som chefredaktör. Då lämnade Dagen också Telefonplan för att flytta in i Pressens hus på Kungsholmstorg.

Den 1 november 2010 tog norska Mentor Medier, som funnits med bland Dagens ägare sedan 1998, över Swedmedia. De tidigare svenska ägarna till Swedmedia blev delägare i det norska moderbolaget Mentor Medier.

I december 2010 lanserades månadsmagasinet ”Du och Jag” med fokus på barn och relationer. Detta möjliggjordes genom ett nytt tidningssamarbete mellan Dagen och Pingst FFS. I mars 2012 lades bilagan ner av ekonomiska skäl.

7 oktober 2011 fick tidningen åter en ny design och nya avdelningar. Nya och fler krönikörer tillkommer.

5 april 2012 startades HelgDagen, en extra fredagssatsning med mer läsning. Nya avdelningar och element som Dokument, Söndagsskolan, Quiz och Helgdagsprofilen lanserades.

25 april 2012 publicerades en ny version av Dagen.se med mer material att läsa. I november samma år införde Dagen en betallösning för icke prenumeranter som kallas ”Pärleporten”. Vid årsskiftet 2012-2013 lanserades en ny mobilsajt som snabbt ökade trafiken till Dagens artiklar.

Den 1 oktober 2013 lämnade Daniel Grahn Dagen och Felicia Ferreira tog över ansvaret som publisher. Nu startade en omfattande omställning på tidningen för att möta den digitalisering som pågår i samhället. Under våren 2014 utvecklas en ny webbsida, podradio-program och webb-tv samtidigt som innehållet ständigt förnyas.