Om Dagen

Om Dagen

Dagen är Sveriges största kristna dagstidning vars främsta uppdrag är att bevaka nyheter i skärningspunkten mellan tro och samhälle.

Tidningen är rikstäckande och ledarsidan politiskt obunden.

Dagen bevakar det som händer inom svensk och internationell kristenhet och följer samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv.

Tidningen skriver om nyheter inom kyrkans värld, sociala frågor och kämpar mot utsatthet och främlingskap, såväl i Sverige som i världen. Tidningen värnar familjen som en viktig del i samhällsbygget.

I Dagens kanaler råder en fri debatt där olika åsikter kommer till tals. Dagens debattsidor har de senaste åren blivit den självklara samtalsplatsen inom svensk kristenhet.

På ledarsidan och i andra ideologiska sammanhang står vi för en klassisk kristen tro, som den är formulerad exempelvis i den nicaenska trosbekännelsen.

Visionen är ett samhälle som är genomsyrat av kristen tro och kristna värderingar och en kristenhet med ett engagemang för hela samhället och dess individer.

Dagen ägs av det nordiska medieföretaget Mentor Medier, med huvudkontor i Oslo. Dagenredaktionen finns i Stockholm och har medarbetare över hela landet.

Tidningens ideologiska grunddokument är Lausannedeklarationen.

Läs mer om Dagens historia